Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Zelfredzaamheid en zorgkwaliteit eenvoudig te verbeteren

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 30-06-2011

Elke drie maanden de gezondheid en behoeften van bewoners in kaart brengen en de uitkomsten multidisciplinair bespreken. Hiermee blijven bewoners van verzorgingshuizen langer zelfredzaam en worden zorgverleners meer betrokken en vaardiger. Dit blijkt uit een onderzoek van de VU.

Het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd in tien verzorgingshuizen in de regio Westfriesland. In totaal werkten 322 bewoners aan het onderzoek mee. Inmiddels wordt het nieuwe zorgmodel verder uitgerold in andere verzorgingshuizen.

Instrument
In het onderzoek werd RAI-instrument gebruikt ('Resident Assessment Instrument), dat het wereldwijd wordt toegepast. RAI is een observatielijst waarmee verzorgenden problemen kunnen signaleren op 16 gebieden, zoals sociale betrokkenheid en medicatie. Het instrument geeft tevens advies voor passende zorgacties. De verzorgende maakt samen met de bewoner een zorgplan en afspraken over eventuele acties.
Een ander onderdeel is dat aan de hand van de uitkomsten van het RAI een multidisciplinair overleg plaatsvindt tussen verzorgenden, huisarts, specialist ouderengeneeskundige en andere zorgverleners.

Managementinformatie
RAI biedt ook aan managers inzicht in de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn in hun huis doordat de uitkomsten worden vergeleken met andere huizen.

Meer informatie over het nieuwe zorgmodel en een film over het project is te vinden op www.nedrai.nl.

Lees ook het artikel dat hierover op TvV Online verscheen: 'Betere ouderenzorg door nieuw model'

Bron: VU Medisch centrum Amsterdam

Deel deze pagina