Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

NW Twente: zorg alleen nog door zelfsturende teams

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 03-03-2011

Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente gaat op de schop. De thuiszorg gaat werken volgens de werkwijze van Buurtzorg Nederland; kleine zelfsturende wijkteams van hoogopgeleide zorgverleners. Ook in de verpleeg- en verzorgingshuizen komen kleine teams die veel meer vrijheid krijgen om het werk zelf te organiseren. Later dit jaar wordt begonnen om ook het wonen voor bewoners kleinschalig te maken.

Buurtzorg Nederland gaat de ICT leveren waarmee de nieuwe thuiszorgteams van Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente zelf hun planning en administratie kunnen doen.

Beter en minder bureaucratie
Aanleiding voor reorganisatie zijn de financiële problemen waar de instelling in kwam doordat de Twentse gemeenten geen huishoudelijke hulp meer bij haar inkochten en de jeugdgezondheidszorg naar de GGD ging. De overgang naar kleinschaligheid en zelfsturing wordt in brede kring gezien als een belangrijke oplossing om de zorg beter te maken, met minder geldverslindende bureaucratie. Onlangs adviseerde ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om het concept van Buurtzorg Nederland overal over te nemen, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. (Lees artikel

Veel voordelen
De kleine zelfsturende Buurtzorgteams hebben veel voordelen. De cliënt heeft een vaste contactpersoon en krijgt minder verschillende zorgverleners over de vloer. De wijkverpleegkundigen werken samen met de huisartsen, waardoor problemen eerder worden gesignaleerd en aangepakt. De thuiszorgmedewerkers krijgen maximale ruimte en verantwoordelijkheid om de zorg te regelen voor ‘hun’ wijk. De werkwijze leidt tot meer ruimte voor persoonlijk contact met de cliënt en minder administratieve werkdruk.

Pijnlijke overgang
De overgang gaat gepaard met pijnlijke ingrepen. Tachtig medewerkers bij de ondersteunende diensten en het management verliezen hun baan. De Raad van bestuur: ‘Het is heel dubbel. Aan de ene kant zijn we bezig met ontwikkelingen die heel positief zijn voor de cliënt en voor de betrokken zorgverleners. Maar het is erg jammer dat we hierdoor afscheid moeten gaan nemen van mensen die zich altijd met hart en ziel hebben ingezet voor onze organisatie. Dat doet pijn.’ Onder de medewerkers is na de bekendmaking van de plannen onrust ontstaan. Verontwaardiging was er over het feit dat de voorzitter van de Raad van bestuur tijdens de bekendmaking zelf op vakantie was. Inmiddels is hij daarvan met spoed teruggekeerd.

Landelijk belang
De reorganisatie van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West heeft een  landelijk belang. Twee adviseurs van het stimuleringsprogramma ‘In voor zorg’, begeleiden de reorganisatie. Vorig jaar september kwam FNV-voorzitter Agnes Jongerius al naar ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente om zich te laten informeren de nieuwe manier van werken binnen de thuiszorg.

Bronnen: www.zorgaccent-tnwt.nl en www.rtvoost.nl

Deel deze pagina