Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

'Kleinschalig wonen is niet zomaar beter'

Door: Elly Duijf - 13-12-2010

‘Kleinschalig wonen is niet zo maar beter’; dit is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit Maastricht. Bewoners van kleinschalige woonprojecten bleken gemiddeld niet gelukkiger te zijn dan bewoners van grootschaliger afdelingen in verpleeghuizen. Lees hier alles over dit belangrijke onderzoek.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek  was om de effecten van kleinschalig wonen voor mensen met dementie te onderzoeken op bewoners, familie en zorgverleners

De onderzoeksopzet

Twee vormen van beschermd wonen voor mensen met dementie werden vergeleken: kleinschalig woonprojecten en reguliere PG verpleeghuisafdelingen. Van beide waren er 21.  In totaal 259 bewoners deden mee; 124 in kleinschalig wonen en 135 in verpleeghuisafdelingen. Het niveau van dementie was in beide groepen gelijk, bij aanvang van het onderzoek.

Bij bewoners werden kwaliteit van leven gemeten, neuropsychiatrische symptomen (angst, depressie, wanen) en rusteloosheid (van ijsberen tot agressie). Dit gebeurde met gevalideerde vragenlijsten die door familie en zorgverleners werden ingevuld.

Bij familie werd de ervaren belasting gemeten, hun tevredenheid en betrokkenheid bij de zorg. Bij de zorgverleners werd hun arbeidssatisfactie gemeten en hun motivatie.

Resultaten

Bij de bewoners van de twee groepen werden geen verschillen gevonden; in kwaliteit van leven neuropsychiatrische symptomen en agitatie.

De familieleden in de kleinschalig woonvormen gaven aan minder belasting te ervaren en waren tevredener over de zorgverleners, dan familieleden in de traditionele verpleeghuisafdelingen. Ze waren niet meer of minder betrokken bij de zorg.

De arbeidstevredenheid van de zorgverleners verschilde ook niet significant, al zijn er wel wat aanwijzingen dat die bij kleinschalig wonen iets hoger zou kunnen zijn dan in de verpleegafdelingen.

Conclusie

Het onderzoek toont geen overtuigende algemene voordelen van kleinschalig wonen ten opzichte van reguliere verpleeghuisafdelingen. De onderzoekers suggereren dat kleinschalig wonen niet dé algemene oplossing is om hoogwaardige zorg voor mensen met dementie te bereiken en adviseren om na te denken over andere  opties.

Bronnen:

  • ‘Dementia Care Redesigned: Effects of Small-Scale Living Facilities on Residents, Their Family Caregivers, and Staff’, Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Ambergen, Kempen, Hamers’, Journal of the American Medical Directors Association (JAMA) 2010 Download PDF
  • ‘Klein is niet zomaar beter’, Joke Mat, NRC Handelsblad dinsdag 7 december 2010 Download PDF

  Foto's ontleend aan artikel NRC (zie hierboven)

Deel deze pagina