Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Omgaan met jammeren en roepen

Ingezonden - 12-04-2010

Jammeren en roepen, dat zie je bewoners van verpleeghuizen vaak doen. Bijvoorbeeld met ‘au’, ‘kou’ en ‘help’. Madeleine Timmermann stelt vast dat deze mensen op zó hun ongenoegen proberen duidelijk te maken. Om hen goed te helpen, moeten we open kijken en kritisch zijn naar onze vanzelfsprekendheden en routines in de zorg. Als hulpmiddel maakte Timmermann een jammer- en responslijst, waarmee zorgverleners hun gedrag goed kunnen afstemmen op de bewoner.

Promotie
Timmermann promoveert 14 april op dit thema, aan de Universiteit van Tilburg. De ‘presentietheorie’ vormt het theoretisch kader. De promotoren zijn prof. dr. Annelies van Heijst en prof. dr. Andries Baart.

Timmermann
Madeleine Timmermann werkte jarenlang als verpleegkundige. Ze studeerde theologie/zorgethiek aan de Universiteit van Tilburg, waar ze ook haar promotieonderzoek deed. Momenteel is ze werkzaam als freelance trainer, docent en spreker op het gebied van zorg, zorgethiek, presentie en dementie.

Boek
Het boek is uitgegeven bij Lemma en na 14 april verkrijgbaar bij de auteur (bij voorkeur) en in de winkel,
ISBN 978-90-5931-552-5.

Info en bestellen: m.timmermann@planet.nl
Zie ook: www.zorgethiek.nu

Deel deze pagina