Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Door video meer inzicht in communicatie en zorg

Door: Ann Geelen - Redactioneel - 02-11-2009

Een thuis of op de werkvloer gemaakte videofilm kan haarscherp laten zien hoe contact- en zorgmomenten verlopen. Een coach begeleidt u hierbij, samen kijkt u de op een rustig moment terug en bespreekt u wat u opvalt en wat de leermomenten zijn. Videocoaching is zowel voor mantelzorgers als ook voor zorgprofessionals.


Videocoaching voor zorgprofessionals (klik door naar het artikel)

Videocoaching voor mantelzorgers (klik door naar het artikel)

Video beelden helpen mantelzorgers in de zorg voor hun familielid

Een thuis gemaakte videofilm kan haarscherp laten zien hoe het contact met uw familielid verloopt. Het is heel leerzaam en geeft handvatten in de dagelijkse omgang met uw familielid.

Mantelzorgers kunnen geholpen zijn met video opnamen in de thuissituatie. Het kijken naar de videobeelden geeft ziekte inzicht en hoe daar mee om te gaan. Dit kan de communicatie en het onderlinge begrip verbeteren, waardoor mantelzorgers zich ondersteund voelen en het langer volhouden om het familielid thuis te verzorgen.

Het gebeurt nog wel eens dat mantelzorgers het eng vinden om gefilmd te worden. Dit is meestal verdwenen nadat ze de beelden zien en deze samen met de coach besproken hebben.

De werkwijze:
De coach maakt een video opname van 5 tot maximaal 10 minuten van een, samen met u afgesproken, dagelijkse situatie. Dit kan de gezamenlijke maaltijd zijn, het samen koffie drinken, een zorgmoment enz.

Op een ander rustig moment gaat de coach met u de beelden terugkijken.
De coach selecteert een aantal fragmenten waar het u goed lukt om contact te maken en een fragment waar het contact minder goed verloopt. Samen met de coach bespreekt u hoe die situaties verlopen.

Video coaching is een eenvoudige en ontspannen manier om meer inzicht te krijgen in uw wijze van communiceren en omgaan met degene voor wie u zorgt. U kunt meer genieten van het contact met elkaar en hebt handvatten voor lastige situaties. Meestal zijn 2 tot 3 video-opnamen opname voldoende om het beoogde resultaat te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ann Geelen, Trainer en Opleider Video Coaching. Telefoon 040-78 70 193 of via de e-mail
 

Video beelden als leermoment voor zorgprofessionals

Een op de werkvloer gemaakte videofilm kan haarscherp laten zien wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Dat is best spannend, maar wel heel leerzaam.

De communicatie over en weer tussen cliënt en zorgprofessional wordt in beeld gebracht, liefst in minimaal drie sessies. Waar lukt het de verzorgende om een geslaagd contact te maken? Waar liggen nog aandachtspunten? Op deze manier is het inzetten van video coaching een manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het is vaak veel effectiever om een situatie te bekijken in plaats van erover te praten.
Video coaching wordt ook ingezet op andere terreinen, bijvoorbeeld bij leerlingbegeleiding en mantelzorg.

Doel
Een prettig en professioneel contact tussen de zorgprofessional en de cliënt, waarbij de zorgprofessional zich bewust is van het eigen aandeel in de communicatie. Dit leidt tot meer levensvreugde en rust bij de cliënt en meer werkplezier bij de medewerker.

Onderwerpen kunnen zijn:
- Omgaan met gedrag van de cliënt dat als probleem wordt ervaren
- Verbeteren van het contact
- Leren afstemmen op de cliënt
- Professionaliseren van communicatieve vaardigheden
- Verdeling van aandacht over verschillende cliënten
- De zorgprofessional sluit aan bij de wensen en beleving van de cliënt
- Meer werkplezier voor de verzorgende en een tevreden cliënt
- Door deze kwaliteit van zorg straalt de organisatie professionaliteit en positieve kracht uit

Opleiding
Zorgprofessional, psychologen en leidinggevenden kunnen ook een opleiding “video interactie coach” volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ann Geelen, Trainer en Opleider, Video Interactie Coaching. Telefoon 040-78 70 193 of via de e-mail

Deel deze pagina