Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Scholieren hebben verzorgingshuizen veel te bieden

Door Stella Braam - Redactioneel - 31-05-2009

Steeds meer kinderen en scholieren gaan aan de slag met kwetsbare ouderen. Dat levert veel op, zo blijkt uit onderzoek en praktijk. De maatschappelijke stages, vanaf 2011 verplicht voor middelbare scholieren, bieden dan ook perspectief.

De kloof overbrugd
IDé berichtte al over adoptieprojecten, waarbij scholen verpleeghuizen adopteren. Een nieuw initiatief heet ‘de kloof overbrugd.' In dit project interviewen VMBO – leerlingen ouderen met dementie en maken daar een mooi levensboek van.

Positief
De eerste praktijkervaringen met adoptieprojecten en ‘De Kloof overbrugd’ zijn heel positief: jongeren krijgen begrip voor ouderen; de ouderen leven op van het contact en verpleeghuizen komen hiermee uit hun isolement.

Onderzoek
Nu blijkt ook uit onderzoek van Vilans dat jong en oud prima samen gaat. Het inzetten van scholieren, via maatschappelijke stages, in de ouderenzorg levert veel op - niet alleen voor de ouderen en de verzorgenden, ook voor de jongeren. Zij zijn vaak positief verrast, voelen zich gewaardeerd en nuttig. ‘Ik denk erover misschien wel wat in de zorg te gaan doen. Daar had ik nooit over nagedacht,’aldus één van de scholieren.

Maatschappelijke stages
Vanaf 2011 moet elke middelbare scholier op maatschappelijke stage. Die stages kunnen succesvol zijn als aan enkele voorwaarden wordt voldaan: duidelijke afspraken over taken en de duur van het werk, één aanspreekpunt binnen de organisatie en draagvlak creëren.

Lees het onderzoeksrapport voor ervaringen en praktische tips.

Deel deze pagina