Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Groen is gezond

Door Elly Duijf - 05-04-2009

Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Dat niet alleen: ze zíjn ook gezonder, want ze bezoeken minder vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD en duizeligheid. Vooral mensen met een lagere sociaal-economische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving, volgens NIVEL-onderzoeker Jolanda Maas die op 20 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert op onderzoek naar ‘Vitamine G’.


Minder stress

We denken niet alleen dat een groene woonomgeving gezond is, het ís ook zo, blijkt uit het promotieonderzoek van Jolanda Maas. “Dit komt doordat mensen die meer tijd doorbrengen in een groene woonomgeving sneller herstellen van stress”, verduidelijkt ze. “Ziekte of het overlijden van een naaste hebben bijvoorbeeld bij mensen die ‘groen’ wonen minder effect op hun gezondheid. Maar ook ‘bewegen’ en ‘sociale contacten’ zijn niet helemaal weg te cijferen als verklaring voor de heilzame werking van groen. Zo tuinieren mensen uit een groene woonomgeving vaker en langer, en fietsen zij meer minuten naar hun werk. Verder voelen zij zich minder eenzaam en ervaren ze minder vaak een tekort aan sociale contacten.”

Groen als geneesmiddel
“Groen is méér dan een luxe product”, stelt Maas, “het werkt gezondheidsbevorderend. Bovendien voelen mensen in een groene woonomgeving zich veiliger. Er zou dan ook meer aandacht moeten komen voor groen in de leefomgeving bij het inrichten van wijken en steden. Daarbij kan de Nederlandse gezondheidszorg groen actiever inzetten voor de gezondheid van patiënten. Waarom zou een huisarts patiënten niet vaker aanraden een wandelingetje te maken in het bos? Verder zou ieder verpleeg- of ziekenhuis eigenlijk een binnentuin moeten hebben waar patiënten even tot rust kunnen komen.”

Hoe is het onderzocht?
Het promotieonderzoek van Jolanda Maas maakt deel uit van het Vitamine G-onderzoeksprogramma dat met subsidie van NWO wordt uitgevoerd door het NIVEL en Alterra (onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum). Voor dit onderzoek zijn resultaten van de Tweede Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartsenpraktijk (NS2) gecombineerd met gegevens van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN4) om de hoeveelheid groen in de directe leefomgeving te berekenen.

Bron
www.groenendestad.nl