Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Methodisch werken voor vrijheid & veiligheid bij dementie

Redactioneel - 12-12-2022

Methodiek Zorg voor Levenskwaliteit

Hoe kunnen we eraan bijdragen dat mensen met dementie vrij en veilig kunnen leven, en niet onnodig met onvrijwillige zorg te maken krijgen? ‘Preventie’ is hierop het eerste antwoord. Problemen die tot onvrijwillige zorg kunnen leiden waar mogelijk voorkomen. Het model ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’ is hierop gericht.

De tweede schil wordt gevormd door zorgvuldig methodisch werken. Hiervoor ontwikkelde IDé het instrument ‘Methodisch werken voor vrijheid & veiligheid bij dementie’. 

Inhoudelijk stappenplan, leidraad in de samenwerking 

Het instrument bevat:

  • een inhoudelijk stappenplan voor het zorgplanproces van vraaganalyse t/m zorgafspraken;
  • een toets op de inhoudelijke Wzd zorgvuldigheidseisen rond onvrijwillige zorg;
  • een checklist om de cliënt/bewoner te leren kennen en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.

Met dit instrument kunnen zorgverleners zorgplanbesprekingen voorbereiden. Ook als er geen sprake is van onvrijwillige zorg. Het helpt om behoeftes en problemen van cliënten/bewoners methodisch te benaderen en onvrijwillige zorg te voorkomen; persoonsgericht, levenskwaliteit centraal.  

Het instrument biedt ook een leidraad voor de multidisciplinaire overleggen. 

Klik hier om het instrument te downloaden.


Het hart van dit model is de zorg voor levenskwaliteit. Wat we daarvoor kunnen doen, is beschreven in de artikelenserie ‘Zorg voor levenskwaliteit bij dementie’.