Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Steunt u de jubileumactiviteit van IDé?

Redactioneel - 17-11-2021

In 2022 bestaat Stichting IDé – Innovatiekring Dementie 15 jaar. Reden voor een jubileumactiviteit, en daarvoor vragen wij uw steun.

IDé bestaat 15 jaarAl 15 jaar lang verzamelen en verspreiden wij de laatste inzichten en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan kwaliteit van leven bij dementie. Onafhankelijk, praktisch en met het perspectief van mensen met dementie centraal. Op onze website verspreiden we deze kennis in bondige artikelen die in gewone-mensentaal zijn geschreven. Onze kennisbank telt inmiddels ruim 1700 artikelen, die wekelijks door gemiddeld 2500 mensen worden gelezen. Niet alleen de nieuwe, maar ook de artikelen van vele jaren geleden. 

Jubileumactiviteit

In ons jubileumjaar gaan we hier een kroon op zetten door de verzamelde kennis te inventariseren en te bundelen. Allereerst rond de sleutels voor levenskwaliteit bij dementie:

  1. HanddrukGezond en fit 
  2. Zo zelfstandig mogelijk
  3. Eigen daginvulling 
  4. Begripvolle steun
  5. Fijne woonomgeving 
  6. Familie, professionals en samenleving zijn partners 
  7. Dienstbare zorgorganisatie

Daarnaast uiteraard ook rond Zorg voor vrijheid & veiligheid, IDé’s speerpunt vanaf het begin. Wat kun je doen om mensen met dementie zich veilig en vrij te laten voelen, onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen en te excelleren in de uitvoering van de Wet zorg en dwang? Verspreid over het jaar 2022 gaan we rond deze onderwerpen overzichtsartikelen maken en die publiceren op onze website en in onze nieuwsbrief.

Helpt u ons om deze jubileumactiviteit mogelijk te maken?

Voor deze activiteit hebben wij uw hulp nodig! 

Na een 3-jarige startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars in 2007 ontvangt IDé geen subsidie meer voor het verzamelen en verspreiden van kennis via de website, nieuwsbrief en sociale media. Uw steun is dus onontbeerlijk. In totaal hopen we voor onze jubileumactiviteit € 10.000 op te halen. En elke bijdrage is welkom! IDé is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan IDé zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar en nalatenschappen kunnen vrij van successierechten worden geschonken.

     

Uw donatie kunt u storten op Stichting IDé – Innovatiekring Dementie 

IBAN NL24INGB0005058623.

Overmaken via de QR-code op onze website kan ook.


     

Alvast geweldig bedankt !

Met vriendelijke groet,

Jenneke van Veen
Voorzitter Stichting IDé - Innovatiekring Dementie