Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

ActiZ kiest voor eigen uitvoering Wet zorg en dwang

Redactioneel - 18-12-2019

Actiz branchevereniging van zorgorganisaties - logoDe Wet zorg en dwang (Wzd) is op onderdelen onuitvoerbaar, zegt ActiZ. De brancheorganisatie adviseert haar leden daarom per 1 januari 2020 niet zozeer de letter van de nieuwe Wzd te volgen, maar vooral de geest.

Samengevat zijn dit de standpunten van ActiZ:

  1. Voor fysieke vrijheidsbeperking bij wilsonbekwame cliënten niet verplicht het volledige stappenplan doorlopen als de cliëntvertegenwoordiger het met de maatregel eens is en de cliënt zich niet verzet.
  2. Pas ná oktober 2020 onvrijwillige zorg registreren in de voorgeschreven categorieën. Rapportage aan de inspectie jaarlijks i.p.v. halfjaarlijks 
  3. Het omzetten van de huidige zorgplannen koppelen aan de reguliere zorgplanevaluaties (minimaal om de 6 maanden). 
  4. Uiterste terughoudendheid met onvrijwillige zorg buiten gesloten verpleeghuizen. In noodsituaties is dwang mogelijk op basis van de Wgbo.  
  5. In verpleeghuizen en andere woonzorgcentra niet twee wetten van toepassing laten zijn (Wvggz en Wzd), maar alleen de Wzd 
  6. Crisisdiensten en crisisopnames worden tot nu veelal verzorgd door grote GGZ-organisaties, maar veel daarvan willen ermee stoppen. Ander probleem is  dat er te weinig plaatsen voor crisisopname zijn. ActiZ roept alle partijen op om samen naar oplossingen te zoeken

Zie hier het ‘Overzicht standpunten ActiZ inzake uitvoering Wet zorg en dwang (Wzd)’, d.d. 17-12-2019.

Op 20 december 2019 stuurde de minister aan de Tweede Kamer een brief over de nadere invulling van het overgangsjaar. Ten aanzien van bovenstaande standpunten zegt hij dat er in 2020:

  • landelijk en regionaal diverse activiteiten zullen plaatsvinden om ervaringen en knelpunten te delen en oplossingen te vinden
  • aangepaste eisen zullen gelden voor de registratie en rapportages aan de inspectie

Zie hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer, d.d. 20-12-2019. 

Bron: Actiz

Deel deze pagina