Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

2020 overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang (Wzd)

Redactioneel - 13-06-2019

Tweede Kamer-debat WZDDe ingangsdatum van de Wzd blijft 1 januari 2020. Het eerste jaar wordt wel een overgangsjaar met ruimte om te leren. Over de invulling van dat overgangsjaar gaat de minister praten met de veldpartijen en de inspectie. Vóór 1 juli zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de invulling van het overgangsjaar. Dit en meer was de uitkomst van het plenaire Tweede Kamer-debat over de invoering van de Wzd-functionaris van 12 juni. 

Tweede Kamer-debat 

Onderwerp van het debat was het voorstel voor een wetsaanpassing die ging over de Wzd-functionaris. Maar ook de ingangsdatum van de nieuwe wet en andere onderwerpen kwamen aan de orde, met als belangrijkste uitkomsten:

  • VWS zal de invoering van de Wzd monitoren en over 3 jaar is er een evaluatie. De evaluatie-opzet zal aan de Tweede Kamer worden gestuurd. 
  • Op 18 juni a.s. wordt er nog een amendement van VVD en D66 in stemming gebracht om wettelijk te regelen dat familie voor wilsonbekwame mensen bij het CIZ een aanvraag voor gedwongen opname kan ondertekenen.
  • Binnen de Tweede Kamer lijkt er brede steun voor te zijn dat zowel artsen als GZ-psychologen en orthopedagogen de rol van Wzd-functionaris kunnen vervullen. Een motie om dit te veranderen wordt a.s. dinsdag wel nog in stemming gebracht. 
    Een wijzigingsvoorstel waarmee de minister wilde verduidelijken dat een Wzd-functionaris die zelf geen arts is, nooit het eindoordeel over medische zaken mag vellen, bleek onduidelijkheid te geven omdat dat al in de wet staat (artikel 10 lid 3:  bij medische zaken en vrijheidsbeperking is altijd instemming van de betrokken arts nodig).
  • Er lijkt ook brede steun voor te zijn dat een extern deskundige niet voorafgaand aan het besluit tot onvrijwillige zorg moet worden geraadpleegd, maar alleen als het na 6 maanden niet is gelukt is om onvrijwillige zorg af te bouwen. Ook hierover wordt 18 juni wel nog een motie in stemming gebracht.

Voorbereidingen

De minister liet weten dat de veldpartijen op dit moment eraan werken om een aantal begrippen uit de Wzd uit te werken, zodat er eenheid in taal ontstaat. En dat er een minsteriele regeling komt voor de registratie van onvrijwillige zorg. 

De ‘body van de wet is al sinds 2017 bekend’, zei de minister. ‘De kern is: onvrijwillige zorg? Denk er goed over na en betrek je collega’s erbij. Het is het tijd om er mee aan de slag te gaan, en in de praktijk te leren. De inspectie zal voor de nieuwe zaken vooral agenderend en stimulerend zijn, en het leren ondersteunen’, aldus de minister. 

Onvrijwillige zorg thuis

Minister Hugo de Jonge van VWSWat de onvrijwillige zorg in de thuissituatie betreft, zei minister De Jonge: ‘Onvrijwillige zorg thuis mag op dit moment niet. We weten dat het - met de beste bedoelingen - wel gebeurt, maar zonder wettelijke kaders en toetsingsmogelijkheden. De Wzd biedt die nu wel. En we moeten met de toepassing daarvan niet langer wachten dan strikt noodzakelijk. Maar onvrijwillige zorg geven is geen plicht, alleen als een organisatie vindt dat ze op een verantwoorde manier onvrijwillige zorg kan geven, moet ze dat doen. Het overgangsjaar biedt de mogelijkheden om te leren.’

Deel deze pagina