Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Inspectie wil in begin Wzd vooral stimulerend zijn

Redactioneel - 19-05-2019

Inspectie Gezondheidszorg rapportDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft laten weten hoe zij in de eerste jaren toezicht wil houden op de naleving van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Voor de elementen die nu ook al binnen de BOPZ gelden, verandert er niets in het toezicht en de handhaving. Voor de nieuwe onderdelen zal de inspectie niet direct streng handhaven, maar vooral agenderend, signalerend en stimulerend optreden, schrijft zij in haar Toezichtvisie IGJ 'Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’. 

Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij voor de inspectie:

 • Voldoende en deskundig personeel om onvrijwillige zorgte voorkomen en anders zorgvuldig toe te passen. 
  • Aandacht voor de kennis en vaardigheden van zorgverleners en behandelaren, ook huisartsen, en de deskundigheidsbevordering. 
  • IGJ zal stimuleren dat er voor zorgprofessionals handreikingen, veldnormen e/o richtlijnen komen voor besluitvorming over onvrijwillige zorg en uitvoering ervan.
 • Aandacht voor de belangen en de rechtspositie van de cliënt
  • Hierbij zal er ook aandacht zijn voor de functie en positie van de Cliëntenvertrouwenspersoon
 • De extra zorgvuldigheidseisen voor de ambulante zorg 
 • De juiste zorg op de juiste plaats, dit is voor IGJ vooral in de GGZ een aandachtspunt. 

Verder zal IGJ aandacht hebben voor:

 • Hoe in een regionaal netwerk wordt samengewerkt om zoveel mogelijk cliëntgerichte zorg te leveren en dwang te voorkomen. 
 • Samen leren en verbeteren
  • IGJ vindt het belangrijk dat organisaties niet alleen leren van hun eigen zorgpraktijk, maar ook gezamenlijk een manier organiseren waarop zij goede voorbeelden kunnen verspreiden en optimaal van elkaar kunnen leren en de eigen zorgpraktijk kunnen verbeteren
  • Door haar toezichtbevindingen openbaar te maken wil de inspectie zelf een bijdrage leveren aan dit leren en verbeteren.

Voor toezicht op onvrijwillige zorg in voorzieningen die onder de Wmo vallen, zal IGJ samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten een protocol opstellen 

Lees hier het document Toezichtvisie IGJ ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg, gepubliceerd op 16 mei 2019

Deel deze pagina