Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Proef met nieuw dagprogramma voor mensen met ernstige dementie

Redactioneel - 14-02-2019

Namaste CareNamaste Care is een Amerikaans zorgprogramma dat zich richt op de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door samen iets doen. In andere landen wordt dit programma zeer gewaardeerd. Nederlandse onderzoekers van VUmc en LUMC testen uit hoe dit dagelijkse programma in Nederlandse verpleeghuizen werkt, en hoe familie en vrijwilligers er meer bij betrokken kunnen worden. Het ‘Namaste Care Familieprogramma’ is uitgetest in tien verpleeghuizen in Den Haagen Rotterdam. De onderzoekers gaan het programma ook bij mensen thuis testen. Na afloop van het onderzoek (mei 2019) worden alle materialen breed beschikbaar gesteld

Symposium

Op vrijdag 22 maart worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in een symposium in de Stadsgehoorzaal in Leiden.  Aanmelden voor kosteloze deelname kan hier

Belangstellenden kunnen ‘s ochtends ook deelnemen aan het SigMa symposium. SigMa is een actieonderzoek naar het signaleren van de palliatief-terminale fase bij mensen met dementie, teneinde hen tijdig de goede zorg en ondersteuning te kunnen geven.

Zie hier een filmpje over Namaste Care van het Universitair Netwerk voor de Caresector ZH (UNC-ZH)

Twee principes

Joyce Simard heeft Namaste Care zo’n 13 jaar geleden ontwikkeld in een verpleeghuis in de VS. In de nieuwsbrief van de Nederlandse onderzoekers zegt zij over de basisprincipes: ‘1: creëer een kalme, rustige omgeving met zo min mogelijk afleiding en 2: bied activiteiten aan op een rustige manier, waarbij de activiteit wordt gebruikt als manier om contact te maken.

Familie

Over familieparticipatie zegt Joyce Simard verder: ‘Voor veel naasten is het lastig om contact te maken met iemand met gevorderde dementie, helemaal als die persoon niet meer kan praten of problemen heeft om taal te begrijpen. Het Namaste programma kan helpen om op een andere manier contact te maken met hun naaste als dat via taal niet meer mogelijk is. Belangrijk is om handvatten te geven hoe dit dan gedaan kan worden’. … ‘Goede activiteiten hiervoor zijn extra persoonlijke verzorging, denk aan een handmassage, nagels lakken, ouderwets scheren, haarverzorging. Muziek en beelden van vroeger doen het ook altijd goed. Wanneer naasten het effect van het Namaste Familieprogramma zien, realiseren zij zich hoe zij ook (weer) contact kunnen maken met hun naaste en dat dit relatief gemakkelijk is, ongeacht de beperkingen van hun naaste. 

Onderzoek

De effectiviteit van het Namaste Care Familieprogramma wordt onderzocht via vragenlijsten, interviews, doktersgegevens en het observeren van de verpleeghuisbewoners. Verbetert de levenskwaliteit? Ervaart de familie de zorg positiever? En zijn de verbeteringen kosteneffectief? De verwachting is dat de extra tijdsinvestering van familie en vrijwilligers in hun naaste met dementie direct ten goede komt aan hen allemaal. Als deze verwachtingen uitkomen, wordt het Namaste Care Familieprogramma verder ingevoerd in het verpleeghuis en zo mogelijk ook bij families thuis.

Bronnen: LUMC en Namaste Nieuwsbrief januari 2019  

Deel deze pagina