Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Ook ziekenhuizen fixatievrij!

Redactioneel - 16-11-2018

Niet vastbinden in ziekenhuisbedOok ziekenhuizen zetten zich in voor terugdringen van vrijheidsbeperking en psychofarmaca in de zorg voor mensen met dementie of een delier. Het Diakonessenziekenhuis in Zeist is sinds kort officieel fixatievrij!

Sinds 2015 worden er in het ziekenhuis al geen onrustbanden meer gebruikt, maar de verpleegkundigen werden wel nog geschoold in het gebruik ervan. Voor het geval dát. Sinds kort is die scholing ook gestopt en is het ziekenhuis officieel fixatievrij. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht zal waarschijnlijk volgen.

De vestiging in Zeist loopt in Nederland voorop met haar speciale geriatrische afdeling. Geriatrieverpleegkundige Marianne van Wingerdenvertelt‘Wij leggen de nadruk op het observeren van het (onrust)gedrag en het inzetten van alternatieve en preventieve maatregelen. Zo beschikken we over een huiskamer met een activiteitenbegeleider. We kunnen patiënten activeren, structuur en afleiding bieden.’ Het hele team wordt hierbij betrokken. Coördinator vrijheidsbeperkende interventies Petra van der Linden: ‘We kijken dus goed naar waar de onrust vandaan komt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt minder prikkels ontvangt of dat de patiënt juist wordt geactiveerd, bijvoorbeeld door met de fysiotherapeut te gaan lopen of fietsen om onrust kwijt te raken. Ook kunnen er interventies worden ingezet, zoals het Poseybed (tentbed) of een extra laag bed. Het Poseybed is een wat zwaardere interventie, maar het biedt mensen vaak een gevoel van geborgenheid en maakt ze rustiger. Ook kun je kiezen voor minimale medicatie om iemand rustiger te krijgen.’

Wet Zorg en Dwang

In 2020 gaat de wet Zorg en Dwang in. Ziekenhuizen zijn dan – net als verpleeghuizen -  verplicht om terughoudend om te gaan met vrijheidsbeperking en psychofarmaca in de zorg voor mensen met dementie of een delier. De aanpak van het Diaconessenhuis Zeist kan hier model voor staan.  

Bron: de nieuwsbrief van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN)