Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

‘Dementiezorg voor elkaar’ wil de zorg thuis verbeteren

Redactioneel - 09-10-2018

Dementiezorg voor elkaarKennis bijeenbrengen en samenwerkingsverbanden gratis adviseren en ondersteunen: dat is het doel van het vierjarige ‘praktijkverbeterprogramma’ van het ‘Deltaplan dementie’.

‘Dementiezorg voor elkaar’ wil de zorg thuis verbeteren

Kennis bijeenbrengen en samenwerkingsverbanden gratis adviseren en ondersteunen: dat is het doel van het vierjarige ‘praktijkverbeterprogramma’ van het ‘Deltaplan dementie’.

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’(2017-2021) heeft een ambitieus actieplan.  Een van de acties is de samenwerkingsverbanden uit de sectoren wonen, zorg en/of welzijn gratis adviseren en ondersteunen bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast wil het programma o.a. kennis verzamelen en op haar website beschikbaar stellen. Het programma is ontwikkeld door de landelijke kennisinstituten Vilans, Movisie, Pharos, Trimbos en Nivel. 

Ondersteuning aanvragen

Wilt u ondersteuning aanvragen? Op de website van het programma leest u hoe dat moet. Er staan ook voorbeelden van vragen waarvoor je zoal terecht kunt. 

Deltaplan Dementie

‘Dementiezorg voor elkaar’ is onderdeel vanhet ‘Deltaplan Dementie’ (2013-2021). Dit programma heeft drie pijlers: onderzoek om dementie te voorkomen en genezen; betere zorg voor mensen met dementie en hun naasten; bewustwordingscampagne voor een dementievriendelijke samenleving.

Het Deltaplan Dementie is een initiatief van het VUmc Alzheimercentrum, Alzheimer Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het subsidiefonds ZonMW. Iedere organisatie die zich – op welke manier dan ook – inzet voor mensen met dementie, wordt uitgenodigd om mee te doen. De overheid subsidieert het programma met 80 miljoen. 

Jaarevent

Elk jaar organiseert het Deltaplan een ‘Jaarevent Deltaplan Dementie’; een symposium met presentaties en workshops over de thema’s van hetDeltaplan Dementie. Dit jaar is het jaarevent op 19 november in Utrecht. Eén onderwerp krijgt extra aandacht: het belang van kunst en cultuur voor de mensen met dementie. Lees hier meer.

Deel deze pagina