Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Ontmoetingscentra dementie groot succes

Redactioneel - 10-06-2018

Ontmoetingscentra voor mensen met dementieVijfentwintig jaar geleden ontstond de eerste in de Amsterdamse wijk de Pijp, nu zijn er al 146 in ons land en 18 in het buitenland: ontmoetingscentra voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De bedenker ervan, prof. dr. Rose-Marie Dröes, ontving op 8 juni jl. een onderscheiding. En zij startte een internationaal netwerk. 

Modern concept 

De ontmoetingscentra kennen een uniek en modern concept. Mensen met dementie die thuis wonen worden er ondersteund om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen en bijvoorbeeld niet onnodig in hun schulp te kruipen. Mantelzorgers leren om te gaan met de dementie, en tegelijk zichzelf in acht te nemen. 

Het concept kent een paar vaste programmaonderdelen, zoals de dagsociëteit, informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen, spreekuur, centrumoverleg met alle betrokkenen, en diverse sociale activiteiten en uitstapjes. Daarbij kunnen de deelnemers buurtgenoten ontmoeten en sociale contacten opdoen

Ontmoetingscentra dementiezijn geen al te dure voorziening, doordat ze vaak in buurtcentra e.d. worden georganiseerd en met hulp van vrijwilligers

Internationaal netwerk

In Nederland zijn de ontmoetingscentra een groot succes. Intussen zijn er al 146. In Groot-Brittannië, Italië, Polen, Aruba, Australië, Suriname en Spanje is het concept ook al opgepikt. Droes gaat nu samen met collega’s uit deze landen kennis en ervaringen delen en meer ontmoetingscentra verwezenlijken. Hiervoor is het ‘MeetingDem Network' opgezet. 

Rose-Marie Dröes 

Onderscheiding Rose-Marie DröesDroes is gepromoveerd op het thema psychosociale hulpverlening aan ouderen met dementie en leidde onderzoeken naar de betekenis van onder meer de ontmoetingscentra en van begeleid museumbezoek voor mensen met dementie. Zij kreeg haar onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje-Nassau omdat ze nationaal en internationaal een aanjager is en mensen inspireert op het gebied van de zorg voor mensen met dementie. Haar uitgangspunt is altijd: zo gewoon mogelijk blijven leven, liefst midden in de samenleving. 

Meer lezen: Helpdesk Ontmoetingscentra