Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Mondzorg is blinde vlek met ernstige gevolgen

Redactioneel - 28-03-2018

Mondzorg, poetsenMondzorg is vaak een blinde vlek in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en kwetsbare ouderen. Naasten en zorgverleners denken vaak dat de zelfzorg wel goed gaat. Maar bij verpleeghuisopname blijkt 80% van de mensen een verwaarloosde mond te hebben. En een slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid en het welzijn: moeite met eten en soms ook met praten, onfrisse adem, extra risico op longontsteking en hart- en vaatziekten en moeilijk instelbare bloedsuikerspiegel bij diabetes. Niet goed kunnen kauwen betekent voor iemand ook dat hij/zij niet kan profiteren van de extra doorbloeding van de hersenen die door kauwen ontstaat.

De mond niet vergeten!

Dit moet en kan anders, vonden IDé, SBT en KNMT. In de afgelopen drie jaar hebben zij daar een multidisciplinaire aanpak voor ontwikkeld en uitgetest, onder de titel De mond niet vergeten!

Aanpak werpt vruchten af

Veertien lokale samenwerkingsverbanden van thuiszorg, tandarts, mondhygiënist en huisarts passen de aanpak intussen toe. Lees hier het interview met de enthousiaste deelnemers in Hilversum.

Het screenings- en verwijsinstrument van De mond niet vergeten!  is onlangs opgenomen in de V&VN toolbox voor de indicatiestelling wijkverpleging.

Op de website van De mond niet vergeten! vindt u alle informatie met een implementatiedraaiboek, scholingsmateriaal, filmpjes, poetskaarten etc.

In juni 2018 start het vervolgprogramma van De mond niet vergeten! onder leiding van de beroepsorganisaties van mondzorgverleners en verpleegkundigen en verzorgenden. Het einde van de projectfase en de start van het vervolgprogramma wordt begeleid met een landelijk multidisciplinaire congres op donderdag 24 mei 2018

Congres 'De mond niet vergeten, gaat door!'

Het congres op 24 mei kent een inspirerend programma met inbreng van experts en zorgverleners die al aan de slag zijn met de implementatie van De mond niet vergeten!

Het congres is voor zorgverleners en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. 

Zie hier het programma en hoe aan te melden

Deel deze pagina