Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

‘Leven zoals je wilt’; een experiment

Redactioneel - 20-06-2017

Leven zoals je wiltIeder mens is anders. Maar als je naar een verpleeghuis verhuist, wordt het lastiger om te blijven leven zoals je wilt. De zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid willen uitzoeken welke oplossingen hiervoor zijn. Samen met zorgverleners, voeren ze een experiment uit.

In het experiment willen ze leren:

  1. hoe zorgverleners er inzicht in kunnen krijgen hoe een cliënt wil leven, en welke wensen en behoeftes hij heeft met betrekking tot de zorg en ondersteuning;
  2. hoe zorgverleners en -instellingen cliënten kunnen faciliteren om het leven te leiden dat bij hen past;
  3. hoe ervoor gezorgd kan worden dat de financieringsbronnen van de zorg zo weinig mogelijk belemmeringen geven.

a.     Inzicht; de cliënt begrijpen

Om met ouderen in gesprek te gaan over wat hij/zij belangrijk vindt in het leven, bestaan er verschillende instrumenten. Voor groepsgesprekken is er bijvoorbeeld het ‘Levenskunstspel’, en de Inspiratiekaarten Welbevinden. Voor individuele gesprekken is er de Praatplaat. De Praatplaat biedt een zeer compleet overzicht van waar je allemaal aan moet denken als je met een client in gesprek gaat over hoe hij wil leven. Het is ook een hulpmiddel waarmee de cliënt zich kan voorbereiden, of een naslagwerk als hij verder wil nadenken over de inrichting van het eigen leven.

Maar deze instrumenten zijn slechts hulpmiddelen die je soms kunnen helpen. Niet iedere cliënt kan in één of twee gesprekken aangeven wat hij wil, zo is de ervaring. Helemaal als er dementie in het spel is. De cliënt leren kennen is een kunst. Niet met een paar gesprekken, maar in een veel langduriger proces waarin je soms ook gewoon dingen kunt uitproberen. Op 27 maart jl. was er over dit onderwerp een inspiratiebijeenkomst voor verzorgenden. Lees hier het verslag. https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/radicale-vernieuwing-in-de-verpleegzorg-in-gesprek-met-de-client/

b.     Zorg

In de zorg zijn er tal van uitdagingen om beter tegemoet te komen aan de behoeftes van cliënten. Een vaste begeleider bijvoorbeeld. Als je naar het verpleeghuis verhuist, verdwijnt je casemanager dementie onmiddellijk uit je leven en neemt een EVV-er diens rol over. In het experiment zoekt men oplossingen voor geleidelijker overgangen, zodat een cliënt zich echt gekend kan blijven weten.  Maar ook contact houden met familie, vrienden, de kerk of mensen uit je clubs is belangrijk. In het experiment willen de deelnemers leren hoe zorgverleners en familie hiervoor goed kunnen samenwerken.

Op 5 april jl. was er een inspiratiebijeenkomst voor bestuurders, verzorgenden, vrijdenkers en cliëntvertegenwoordigers en andere betrokkenen in de regio’s Amstelveen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. Lees hier de presentaties en de ideeën van de deelnemers https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-bijeenkomst-leven-zoals-je-wilt/

c.     Financiering

Op het moment dat iemand naar het verpleeghuis verhuist, kan hij niet meer naar de dagbesteding in de wijk waar hij aan deelnam. Verpleeghuizen besteden het zorgbudget van hun cliënten namelijk aan eigen voorzieningen in huis; voor activiteiten buiten de instelling is er geen geld.  Ook hiervoor worden oplossingen gezocht; ‘ontschotting van de financiering’ noemt men dat. ‘Daarvoor zijn er nog wel oplossingen nodig, binnen én buiten het experiment’, zegt de projectleider van ‘Leven zoals je wilt’. ‘We zijn niet in één keer in de situatie dat dagbestedingen voor thuiswonenden (WMO-faciliteiten) en die van verpleeghuizen (Wlz-gefinancierd) ‘open’ faciliteiten zijn waarvoor ouderen zich kunnen aanmelden als ze dat willen. Als dat al de oplossing zou zijn waar je uiteindelijk naar toe zou moeten werken’. 

Voor één van de cliënten in het experiment wordt er hiermee geëxperimenteerd. Lees het artikel De vertrouwde dagbesteding houden als je naar het verpleeghuis gaat.

Waardigheid en trots

Aan dit experiment nemen deel: Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano, Amstelring, Sint Jacob, Reigershoeve, Zorgbalans, Hilverzorg en King Arthur Groep.Het experiment maakt deel uit van het programma ‘Waardigheid en trots’ en de vernieuwingsagenda van VWS. Het loopt tot en met eind van dit jaar, volgend jaar wordt eraan gewerkt om de gevonden oplossingen breed toe te gaan passen.