Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Pilots van start voor betere mondzorg bij ouderen

Ingezonden - 03-09-2015

De drie regio's van De mond niet vergeten: Amsterdam, Rotterdam en HardenbergDeze week zijn in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam pilots gestart om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken. Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige aandacht geven. 

In de pilots krijgen ouderen en mantelzorgers voorlichting over goede mondzorg. Er wordt een screeningsinstrument getest waarmee ouderen tijdig doorverwezen kunnen worden voor tandheelkundige zorg en hulp bij het poetsen.  En alle betrokken beroepsgroepen krijgen bijscholing. Ten slotte is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen alle partijen: de ouderen, mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en mondzorgprofessionals. Na evaluatie van de resultaten in de proefregio’s volgt vanaf september 2016 een landelijke uitrol van de nieuwe manier van werken.

Project voor kwetsbare ouderen

De pilots zijn onderdeel van het landelijke project ‘De mond niet vergeten!’ Dit project werkt eraan alle partijen te helpen om hun zorg voor de mondgezondheid van thuiswonende ouderen te verbeteren. Reden van dit project is de constatering dat de mondgezondheid van ouderen achterblijft. Zo is uit onderzoek gebleken dat 8 van de 10 ouderen die in een verpleeghuis wordt opgenomen een ongezonde mond heeft.

Relatie mondgezondheid en algehele gezondheid

En dat terwijl juist voor ouderen een gezonde mond extra belangrijk is.  Een slechte mondgezondheid kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid en het welzijn. Naast pijn, kauw- en slikproblemen kan het leiden tot longontsteking en hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij diabetes en ook tot snellere veroudering van het brein.

site en poetsboek van De mond niet vergeten!

Website

Vandaag ging ook www.demondnietvergeten.nl in de lucht, met volop informatie en adviezen voor alle betrokkenen; van mantelzorgers tot en met tandartsen. Hier zullen na evaluatie van de pilots ook alle materialen voor voorlichting, scholing en screening voor iedereen beschikbaar komen.

Over ‘De mond niet vergeten!’

‘De mond niet vergeten!’ is een initiatief van Innovatiekring Dementie (IDé),  de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), de beroepsvereniging van tandartsen Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Vrije Universiteit (VU) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het project wordt mede gefinancierd door SAG/Zilveren Kruis.