Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Vilans: pilot terugdringen psychofarmaca verloopt goed!

Redactioneel - 27-08-2015

Onder de titel  ‘Denk na of het mag! Een pil voor gedrag?’ testen de zorgorganisaties Florence, Topaz, Zorgwaard en Reinaerde een aanpak uit om psychofarmaca te verminderen. De resultaten zijn positief. Het draaiboek en de toolbox die Vilans voor hen ontwikkelde komen in november voor andere organisaties beschikbaar. 

Eenvoudiger dan verwacht

De pilotorganisaties zijn nog te kort bezig om conclusies te trekken, maar Vilans stelt vast dat het afbouwen van psychofarmaca tot nu toe eenvoudiger gaat dan verwacht.

Een verpleegkundige van Florence geeft bij de tussenevaluatie aan: ‘De afbouw van psychofarmaca verloopt vooralsnog zonder problemen. We hebben geen alternatieve interventies in hoeven zetten.’ Voor een cliënt is een trippelstoel besteld om meer bewegingsvrijheid te geven en er is een ballenstoel besteld om onrust te verminderen. In de tweede helft van de pilot gaat Florence vooral aandacht besteden aan een grotere betrokkenheid vanuit het gehele team.

Toolbox

De toolbox bestaat onder andere uit een probleemanalyselijst, een handreiking voor bestuurders over de beweegredenen vanuit bestuurlijk perspectief, een informatieve folder over psychofarmaca voor medewerkers, cliënten en mantelzorgers en een overzicht van alternatieven voor psychofarmaca bij probleemgedrag.

Campagne

Vilans is met VWS in gesprek over een mogelijk vervolgprogramma om ook op landelijk niveau bewustwording te creëren voor het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag. 

 Bron: Vilans  

Toon alle gerelateerde artikelen