Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Bijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie van start

Redactioneel - 09-06-2015

Afgelopen week vonden in Amersfoort en Rotterdam de eerste pilotbijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie plaats. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om mensen die te maken hebben met de zorg voor mensen met dementie, met elkaar in gesprek te brengen over de dilemma’s en nieuwe inzichten rond vrijheid en veiligheid bij dementie.

Logo Vrijheid & veiligheid bij dementieAlzheimer Nederland, IDé - Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in Zorg zijn de drie initiatiefnemers. Vanaf het najaar 2015 gaan zij deze dialoogbijeenkomsten door het hele land stimuleren en faciliteren. Hiermee dragen ze bij aan het actieprogramma Onvrijwillige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer vrijheid thuis en in het verpleeghuis

Dementie gaat gepaard met beperkingen in het dagelijks leven, maar ook met gevaren. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat iemand verdwaalt? En wat als mensen ’s nachts uit bed komen of zich niet willen (laten) verzorgen? Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je in dit soort situaties vrijheidsbeperking of  gedragsbeïnvloedende medicatie voorkomen? Dat zijn vragen waar tijdens de bijeenkomsten over wordt gesproken.

In de bijeenkomsten wisselen voorlichting en dialoog elkaar af.  “Wij willen naasten, vrijwilligers en professionals helpen om manieren te vinden die tot meer vrijheid leiden. Zowel thuis als in het verpleeghuis of het ziekenhuis”, zeggen de initiatiefnemers. 

Compleet programma

Fragment uit een van de filmsAlzheimer Nederland, IDé - Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in Zorg maakten voor de bijeenkomsten een programma van twee uur. Daarin komen naast de gespreksmomenten ook filmpjes rond verschillende thema’s aan bod. Het programma wordt gecompleteerd met getrainde gespreksleiders en is bedoeld voor iedereen die een bijeenkomst over vrijheid en veiligheid bij dementie wil organiseren. Dit kan gaan om Alzheimer Café’s, dementieketens, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, cliëntenraden, gemeenten of sociale wijkteams. 

Planning

Tot het najaar 2015 worden de bijeenkomsten en het bijbehorende materiaal uitgetest en verder ontwikkeld. Vanaf 1 oktober is er een speciale website – www.vrijheidenveiligheid.nl - waar iedereen die een dialoogbijeenkomst wil organiseren, zich kan aanmelden en in contact kan komen met een passende gespreksleider uit de regio. Praktische hulpmiddelen zoals een draaiboek en uitnodigingen kunnen dan worden gedownload. Ook worden daar de tips gedeeld die mensen met elkaar uitwisselen tijdens de bijeenkomsten.

Interesse

Iedereen die een dialoogbijeenkomst wil organiseren of informatie wil inwinnen, wordt van harte uitgenodigd per mail contact op te nemen. De initiatiefnemers zijn ook nog op zoek naar ervaren gespreksleiders; ook zij kunnen zich aanmelden. Mail:

Deel deze pagina