Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Tandarts ontlopen geeft grote risico’s

Redactioneel - 10-04-2015

Omroep Max besteedde in het programma Tijd voor Meldpunt! van 3 april jl. aandacht aan de gevolgen van niet naar de tandarts gaan. Aan het woord waren experts en ouderen zelf.

tandartscontroleTandarts mijden

Vier procent van de Nederlanders heeft een tandartsfobie en mijdt de tandarts, het percentage ouderen dat niet gaat ligt nog veel hoger. Bij opname in een verpleeghuis heeft 80 procent van de binnenkomende ouderen daardoor een slechte mondgezondheid, met alle risico's van dien.

Gezondheid

Met mondgezondheid valt niet te spotten, zeker niet bij kwetsbare ouderen. Medicijnen kunnen de speekselvorming verminderen, wat een negatief effect heeft op de gezondheid in de mond. Bij een ontsteking in de mond kunnen de bacteriën op reis gaan door het lichaam en ergens anders problemen veroorzaken, zoals een longontsteking of een ontsteking van de hartkleppen. Een slecht gebit kan ook maken dat het eten vanwege pijnklachten steeds moeilijker gaat en dan ligt ondervoeding op de loer.

Weg is weg

De redenen om niet naar de tandarts te gaan op latere leeftijd zijn divers. Behalve angst kan bijvoorbeeld de partner wegvallen waarmee iemand altijd samen de tandarts bezocht. Veranderingen in de leefomgeving, zoals een rolstoel, kunnen maken dat vervoer een probleem wordt. Zelfs een klein ongemak of een tijdelijke aandoening kan er al voor zorgen dat het er opeens niet meer van komt. Soms spelen ook de kosten van een tandheelkundige behandeling een rol. Maar uit de praktijk blijkt: als je eenmaal de tandarts gaat mijden wordt de drempel steeds hoger om weer wel te gaan.

Samenwerking

Tandarts Claar Wierink, specialist in mondzorg voor ouderen, vertelt in de tv-uitzending over het project De Mond Niet Vergeten! Huisarts, thuiszorg, mantelzorg,  tandarts en mondhygiënist moeten met deze aanpak er samen voor zorgen dat de mondverzorging goed blijft gaan. Allereerst is daar de rol van de tandarts: die kan signaleren dat een kwetsbare oudere niet meer voor de controlebezoeken komt en daarop actie ondernemen. Ook de huisarts en de thuiszorg kunnen als wachter fungeren en de mondhygiënist of tandarts inschakelen. Voor de mantelzorg is ook een rol weggelegd: toezien op poetsen en tandartsbezoek. Iedere partij kan er aan bijdragen dat de tandartsbezoeken goed blijven gaan en daarmee kunnen heel wat problemen voorkomen worden.

Bekijk hier de uitzending:

Meer weten