Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Persoonlijke verzorging thuis gaat naar zorgverzekeraars

Redactioneel - 07-11-2013


De zorgverzekeraars gaan de 'persoonlijke verzorging en verpleging' van thuiswonende hulpbehoevende mensen in de toekomst regelen en betalen. Dat schreef staatssecretaris Van Rijn gisteren in een brief aan de Tweede kamer.

Onder persoonlijke verzorging en verpleging valt bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden, wondverzorging en medicijnen toedienen. Deze zorg valt nu nog onder de AWBZ. Van Rijn was eerst van plan om een deel ervan (de verzorging) aan de gemeenten over te dragen, net als dat eerder gebeurde met de huishoudelijke hulp en de begeleiding. Maar dat gaat nu niet door. De gemeenten houden wel de eerder overgenomen taken, die blijven vallen onder de Wmo.

Het plan is om de overheveling van de persoonlijke verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraars in 2015 in te laten gaan. De AWBZ is er dan alleen nog voor langdurige opnames in verpleeghuizen en dergelijke. Maar ook hieraan gaat het nodige veranderen. De overheid is namelijk van plan om langdurige opname alleen nog mogelijk te maken voor de allerkwetsbaarsten. Veel mensen die nu nog in een verzorgings- of verpleeghuis wonen, zouden in de nieuwe regeling thuis moeten blijven wonen, met hulp vanuit de gemeenten en de zorgverzekeraars.

Lees meer: http://www.skipr.nl/actueel/id16392-thuiszorg-niet-naar-gemeenten.html


Een schematisch overzicht van de veranderingen in de langdurige zorg. Klik hier voor een grotere weergave.

Deel deze pagina