Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Website met tips en online cursus voor mantelzorgers

Redactioneel - 31-10-2013


Wie plotseling te maken krijgt met dementie in zijn of haar omgeving, ziet zich geconfronteerd met een onzekere toekomst. Welke veranderingen brengt dit met zich mee voor jou, je partner, je gezin en op welke termijn? De website dementieonline.nl geeft antwoord op veel van die vragen.

Zoals de website zelf zegt: "Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze. Het is ook niet vanzelfsprekend, dat de zorg zomaar lukt. Mantelzorger zijn is een grote uitdaging." De website bevat achtergrondinformatie over de verschillende vormen van dementie, signaleert knelpunten en geeft tips om die op te lossen. Via een zelftest kan de mantelzorger nagaan of hij/zij nog in balans is en de dementie de baas blijft.

Online cursus
Een belangrijk onderdeel van de website is een online cursus voor mantelzorgers. In vijf hoofdstukken krijgt de mantelzorger handreikingen om te leren omgaan met moeilijke situaties en om te zorgen dat hij of zij zelf niet in de knel komt. Elk deel wordt afgesloten met het inleveren van het werk, waarna een persoonlijke coach de resultaten van de cursist doorneemt en feedback levert. Ook houdt de cursist een zorgdagboek bij. Pas na de feedback op elk deel kan de cursist doorgaan met het volgende deel. Er is gelegenheid om tijdens de cursus ervaringen te delen met medecursisten in een forum.
De vijf delen van de cursus zijn:
1. Zorgen voor iemand met dementie
2. Omgaan met lastig gedrag
3 - 4. De geef-methode
5. Zorgen voor jezelf

De website is een initiatief van Geriant, een zorginstelling voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland, en is een vervolg op het project DementieDeBaas.
Deelname aan de online cursus is gratis voor cliënten van Geriant, anderen betalen 500 euro. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de cursus, een overzicht van welke dat zijn is te vinden op de website.

Bron: dementieonline.nl


Deel deze pagina