Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Ontmoetingscentra groot succes

Redactioneel - 05-11-2013


De door prof. Rose-Marie Dröes van de VU ontwikkelde Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn niet alleen in Nederland een succes, maar ook in Europa. Met Europese subsidie (1,2 mln) wordt het concept nu ook ingevoerd in Engeland, Polen en Italië.

Inmiddels zijn er 118 van deze laagdrempelige ontmoetingscentra, veelal ingebed in buurt- en ouderencentra, in Nederland. De centra bieden activiteiten voor mensen met dementie en informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen en spreekuren voor mantelzorgers. Ook zijn er sociale activiteiten voor beiden en wordt praktische steun geboden bij de zorgcoördinatie.

Vergeleken met de reguliere psychogeriatrische dagbehandeling in verpleeghuizen hebben de ontmoetingscentra een positiever effect op de mensen met dementie en hun mantelzorgers. De mensen met dementie vertonen minder gedragsproblemen, hebben minder last van depressies, hun zelfwaardering neemt toe en verpleeghuisopnames worden uitgesteld. De mantelzorgers ervaren minder belasting, houden de zorg langer en beter vol en breiden hun sociale netwerk uit.

Bron: Alzheimercentrum


Meer lezen: Ontmoetingscentra in de wijk en dagbehandeling nieuwe stijl


Deel deze pagina