Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Goede dementiezorg begint met goede contacten van de medewerkers

Redactioneel - 14-10-2013

Verzorgenden die goede informele contacten onderhouden met hun collega's en de naasten van hun cliënten hebben meer oog voor de behoeften van de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Daarmee verhogen ze de kwaliteit van de zorg.

Dat is de conclusie van Sandra van Beek, die op 30 september aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op haar proefschrift Social networks of nursing staff and organizational performance. A study in long-term care facilities. Kwaliteit van leven van alle bewoners op de afdeling wordt in dit proefschrift gehanteerd als prestatiemaat voor de zorgorganisatie.

Kwaliteitverhogend
Leden van het verzorgend personeel die collega's en naasten van cliënten ook buiten de werkomgeving ontmoeten en informatie met hen uitwisselen, zijn meer sociaal betrokken bij de bewoners van hun zorginstelling. Ze hebben meer oog voor de hun behoeften van hun cliënten en zullen sneller advies vragen en krijgen van hun collega's. De zorgkwaliteit van de instelling vaart daar wel bij.

Van Beek heeft gekeken naar drie soorten netwerken: adviesnetwerken en communicatienetwerken tussen de medewerkers onderling en netwerken met familie en bekenden van bewoners. Volgens de onderzoekster leiden goede sociale netwerken ertoe dat de informatieoverdracht en onderlinge ondersteuning beter is, dat de medewerkers zich vereenzelvigen met de zorgorganisatie en dat de zorgorganisatie een betere naam krijgt. Dit alles  resulteert vervolgens in een betere kwaliteit van leven van de bewoners.

Visie delen
Zorgorganisatie die een kwaliteitsslag willen maken zouden dus niet alleen naar de beleving van de bewoners moeten kijken, maar ook naar dat van het verzorgende personeel. Het bevorderen van informele contacten tussen medewerkers kan een gunstig effect hebben, maar het moet niet te gezellig worden, zo waarschuwt de onderzoekster: het effect blijft uit als de collega's zich teveel op elkaar richten. Ruimte voor uitwisseling van ideeën en het delen van visie op wat nu goed is voor de afdeling heeft wel een heilzaam effect.

Het proefschrift van Sandra van Beek is door Nivel online beschikbaar gemaakt.


Bronnen: Nivel, Universiteit Utrecht en

Deel deze pagina