Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Steeds meer aandacht voor beweging in verpleeghuizen

Redactioneel - 11-10-2012

Verpleeghuisbewoners hebben over het algemeen te weinig beweging, en dat is slecht voor hun gezondheid. Gelukkig maken steeds meer verpleeghuizen zich sterk om hier verandering in te brengen.
Gisteren complimenteerde de Innovatiekring Dementie (IDé) een tweetal Limburgse zorgorganisaties op bijzondere wijze voor hun inzet in deze. Tijdens speciale bijeenkomsten reikte IDé voorzitter drs. Jenneke van Veen aan Sevagram en aan De Zorggroep elektrische trapfietsen uit.

Belang van bewegen
Jenneke van Veen: ‘”Bewegen is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. IDé pleit daarom al jaren voor meer beweging in verpleeghuizen. Kwetsbare ouderen blijven langer zelfstandig en hun geheugen, denkvermogen en stemming zijn beter. Tot voor kort was hiervoor nog maar weinig aandacht. Met zorgorganisaties als Sevagram, De Zorggroep en anderen op kop begint daar nu gelukkig verandering in te komen. We hopen dat andere zorginstellingen deze inspirerende voorbeelden zullen volgen.”

Beweegprogramma
In 2010 begon Sevagram bewoners een gevarieerd palet aan beweegmogelijkheden aan te bieden. Inmiddels is er in Heerlen een tuin met aantrekkelijke beweegapparatuur en is er op meerdere locaties van Sevagram een breed scala aan moderne hulpmiddelen, zoals de Nintendo Wii spelcomputer, de DiFiets, de Silverfit en een interactieve vloer. Maar er is ook veel aandacht voor het gewone dagelijkse bewegen. In elke zorglocatie is een functionaris aangesteld die het bewegen blijft stimuleren en ondersteunen. Samen wisselen deze functionarissen kennis en ervaring uit. Bestuurder Pim Steerneman: “Deze kruisbestuiving zal er toe leiden dat Sevagram nog meer in beweging komt! We gaan ook onderzoeken welke aanpak voor welke bewoners het beste werkt” 

Stimulerende omgeving
In november 2011 opende De Zorggroep in Sevenum groepswoningen voor mensen met dementie. Tussen de geschakelde groepswoningen bevinden zich binnenruimtes waar volop gesport en gespeeld kan worden en buiten is er tussen de woningen en verzorgingshuis Sevenheym een ‘belevingstuin’. Hier kunnen de bewoners veilig zelfstandig wandelen. Verderop in de straat staan bewegingstoestellen voor de bewoners van het hele complex.

Familie
Familie gaat bij De Zorggroep een belangrijke rol spelen bij het meer bewegen. Bestuurder Sjaak Aveskamp: “De basiszorg leveren wij, maar de kers op de taart is voor de familie”. Het is voor iedereen even wennen, maar het begint te lopen. “Eén familielid is fysiotherapeut en begeleidt nu elke vrijdag in één van de woningen een extra bewegingsprogramma. We hopen op meer van zulke bijdragen en we zoeken ook nog sponsors om meer materialen aan te kunnen schaffen.”

Maakt uw organisatie zich ook sterk voor beweging? IDé reikt binnenkort nog meer complimenten in de vorm van elektrische trapfietsen uit - houd de website in de gaten!

Meer over het bewegingsbeleid van Sevagram

Foto 1 en 2 © Carolien Langendijk; Foto 3 © Sevagram; Foto 4 © Laura Schapendonk, Venray

Deel deze pagina