Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Wethouder Zaandam reikt Waarborgzegel uit

Redactioneel - 05-12-2011

Pennemes in Zaandam is de eerste Noord Hollandse zorginstelling met het driesterren Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Alle reden voor een feestje, vindt wethouder mevrouw Corrie Noom. Op 7 november jl. reikte zij het Waarborgzegel uit aan directeur mevrouw Gerja Pellegrom.

IDé directeur Elly Duijf speldde mevrouw Pellegrom de Ik bind hou vast-speld op. Zij feliciteerde haar en de medewerkers van Pennemes en wenste hen alle succes met het buiten de deur houden van fixatie en het steeds verder brengen van bewegingsvrijheid!

In Pennemes is vastbinden taboe en worden antipsychotica met de grootst mogelijke 
terughoudendheid voorgeschreven. Daarnaast staan er nieuwe resultaten en activiteiten op stapel om bewoners zo veel mogelijk bewegingsvrijheid te bieden. In haar beleidsplan 2012 schrijft Pennemes onder meer:

"In 2011 hebben wij met trots het keurmerk fixatievrije instelling mogen ontvangen van Stichting IDé. Wij beseffen terdege dat met het behalen van dit keurmerk ons werk net is begonnen.

In 2010 zijn wij met de specialist ouderengeneeskunde, de teammanager intramuraal, de teammanager extramuraal, onze intra- en extramurale verpleegkundigen, onze kwaliteitfunctionaris en vertegenwoordiging van Alzheimer Nederland een verbetertraject ingegaan met als doel het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Later is de doelstelling van dit verbetertraject verbreed.

We kwamen tot het inzicht dat het niet alleen gaat om het terugdringen van middelen en maatregelen, maar dat het maximaliseren van vrijheid het hoofdthema zou moeten zijn. Vrijheidsbeperking kan immers op tal van manier plaatsvinden en speelt zich voor een belangrijk deel af in de beleving van ieder individu.

Wij zijn de uitdaging aangegaan om onze eigen werk- en zienswijzen kritisch in dit licht te bekijken. Om onszelf, samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiging, steeds de vraag te stellen hoe we de persoonlijke vrijheidsbeleving kunnen optimaliseren. Dit leidde tot een nieuwe manier van werken en verslaglegging wat zich onder meer uitte in nieuwe formulieren en procedures. 


Voor 2012 staat in dit kader nieuwe scholing op stapel, en herinrichting van de activiteitenbegeleiding met als doel de persoonlijke vrijheidsbeleving te vergroten."

Deel deze pagina