Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Palliatieve zorg is niet berekend op dementerende

Ingezonden - 28-11-2011

Onderstaand artikel is intergaal overgenomen van Skipr

De huidige palliatieve zorg is niet berekend op dementerende patiënten. Gezien het groeiende aantal patiënten en het toenemende gebrek aan gekwalificeerd zorgpersoneel zijn nieuwe zorgmodellen nodig.

Dit bepleit Anne-Mei The, die donderdag aantrad als Lector Palliatieve zorg, Communicatie en Ethiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Volgens The is de huidige palliatieve zorg gebaseerd op de oncologiepatiënt. De problemen en noden van dementerenden passen volgens The niet in dit concept. Termen als autonomie, zelfredzaamheid en zelfbeschikkingsrecht kunnen voor kankerpatiënten relevant zijn, maar passen minder bij de verwarde, afhankelijke, naar veiligheid en controle zoekende dementiepatiënt.

Wilsbekwaamheid
Het eenzijdige beeld van de rationele patiënt tekent volgens The niet alleen de palliatieve zorg, maar vrijwel het gehele gezondheidssysteem en de patiëntenwetgeving. De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de euthanasiewet zijn hier voorbeelden van. Ook deze sluiten niet aan bij de veranderende wilsbekwaamheid van dementerenden.

Visie
“In het enthousiasme voor ontwikkelingen als zelfmanagement en de patiënt als bewust kiezende zorgconsument dreigt soms te worden vergeten dat er groepen patiënten zijn die slechts gedeeltelijk, en vaak helemaal niet, aan deze rol kunnen en willen voldoen”, aldus The. “Er is dan ook dringend behoefte aan een visie die recht doet aan de aard van de ziekte en de omgeving (naasten en professionals).”

Verbinding
Wat The betreft begint een dergelijke visie bij een herstelde balans tussen de cure- en care-benadering. “In medische centra gaat de aandacht uit naar de beginfase van de ziekte”, stelt The. “In latere fasen worden patiënten overgedragen aan de huisarts of komen in zorginstellingen terecht. Dit betekent een breuk tussen cure en care en maakt duidelijk dat er van een integrale benadering geen sprake is, terwijl de uitdaging in die verbinding ligt. Uiteindelijk moeten cure en care en ook het onderzoek op de beide gebieden rond de patiënt samenkomen.”

Onderzoek
The wil met haar lectoraat een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Daarnaast zal het Gieskes-Strijbis fonds een onderzoeksprogramma ‘Langdurige zorg en in het bijzonder dementie’  gaan financieren. Dit programma zal vanaf het voorjaar van 2012 aan de Universiteit van Amsterdam worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat het lectoraat palliatieve zorg van de Hogeschool Windesheim nauw zal gaan samenwerken met het onderzoeksprogramma van de UvA, zo niet zal worden samengevoegd. Aan de UvA zal een leerstoel worden ingesteld, waaraan een universitair hoofddocent, een universitair docent en enkele aio’s zullen worden toegevoegd.

Bron: Skipr

Foto © Günter Havlena / Pixelio.de

Deel deze pagina