Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

'Verplicht coschap ouderengeneeskunde'

Ingezonden - 18-11-2011

Onderstaand artikel werd integraal overgenomen van Skipr.

Alle geneeskundestudenten moeten verplicht een coschap ouderengeneeskunde lopen en iedere geneeskundefaculteit moet een hoogleraar ouderengeneeskunde krijgen.

Aanbevelingen
Dat zijn een paar van de aanbevelingen uit een studie naar ouderengeneeskunde binnen de geneeskundeopleidingen in Nederland. De studie is uitgevoerd door de Leyden Academy, een kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van veroudering en vitaliteit. Omdat de komende jaren de vergrijzing alleen maar zal toenemen, is het volgens de onderzoekers van groot belang dat er genoeg goed opgeleide artsen voorhanden zijn.

Afstudeerrichting
Ouderengeneeskunde zou ook als afstudeerrichting moeten worden aangeboden op iedere verpleegkundige opleiding. Om dit succesvol te maken, moet er wel eerst aandacht besteed worden aan de motivatie en de houding van studenten ten opzichte van ouderen en ouderenzorg.

Kennisniveau
Ook moet het kennisniveau opgekrikt worden door te zorgen voor betere lesmaterialen en door gerontologische en geriatrische onderwerpen meer als alleenstaande vakken te geven. Dat blijkt uit onderzoek bij de verpleegkundeopleidingen in Nederland, uitgevoerd in opdracht van ZonMw. Beide studies worden vrijdag gepresenteerd bij de Leyden Academy on Vitality and Ageing en zijn aangeboden aan betrokkenen in onderwijsveld en politiek.Foto © clarita / morguefile.com

Deel deze pagina