Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

'Vergeet dementie, onthou mens'

Redactioneel - 28-09-2011

‘Vergeet dementie, onthoud mens’Onder deze titel roept  de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen op om mensen met dementie en hun naasten uit hun isolement te halen. Hiervoor startte hij 20 september een serie activiteiten.

Vlaams Dementieplan

Het Vlaams Dementieplan van Vandeurzen kent een aantal onderdelen:

1. Campagne ‘Vergeet dementie, onthoud mens’
2. Gemeenten en andere lokale partijen stimuleren om mensen met dementie uit hun isolement halen
3. Thuiszorgmedewerkers opleiden tot gespecialiseerde dementieconsulenten.
4. Zorgtechnologie stimuleren, zoals de ‘Alzheimer TomTom’.

Campagne ‘Vergeet dementie, onthoud mens’

Deze campagne richt zich op een andere, positievere, kijk op dementie, zodat de samenleving dementievriendelijker wordt. Er worden lezingen gehouden, workshops en andere activiteiten. Naasten van mensen met dementie getuigen als ambassadeur openhartig over hun eigen ervaringen. Woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties, gemeenten, verenigingen en iedereen die maar wil, wordt opgeroepen om de boodschap “Vergeet dementie, onthou mens” mee uit te dragen.

www.onthoumens.be

Op een speciale website is een schat aan informatie te halen, en hulpmiddelen, materialen en ideeën.Op de website staat ook een fotodatabank met foto’s van mensen met dementie zoals ze zijn, in hun dagdagelijkse omgeving, in relatie met mensen rondom hen. De foto’s vermijden stereotypen en plaatsen de mens centraal. Alle foto’s mogen gratis gebruikt worden.
De website wordt mogelijk gemaakt en beheerd door het Expertisecentrum Dementie, de Vlaamse Alzheimerliga, de Koning Boudewijnstichting, de Vlaamse Ouderenraad, de Vereniging voor Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies.

Anders communiceren over dementie

Leidraad van de campagne is het onderzoek ‘Framing en reframing; anders communiceren over dementie’ van de communicatiewetenschappers professor Baldwin Van Gorp en Tom Vercruysse van de KU Leuven.
De onderzoekers gingen na wat de overheersende beelden ('frames') over dementie in de media zijn. Ze zochten ook naar ‘counterframes’ of andere manieren van kijken naar dementie die beter aansluiten bij de werkelijkheid en de mens achter de aandoening opnieuw zichtbaar maken. Op de eerdergenoemde website zijn hun onderzoeksresultaten te lezen, doorspekt met praktijkverhalen.


Foto ontleend aan de campagne

Deel deze pagina