Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

'Focus op woonvorm vertroebelt kwaliteitsdebat'

Redactioneel - 16-05-2011

'Mensen gedijen het best met kleinschalige zorg en deze kan zowel in kleinschalige als in grootschalige woonvormen geboden worden', zeggen hoogleraar Anne Margriet Pot van het Trimbosinstituut en Marco Blom van Alzheimer Nederland in een artikel op de webpagina van Skipr.

Kwaliteit van zorg moet centraal staan

'Niet de woonvorm, maar de kwaliteit van de geboden zorg moet centraal staan in de discussie', zeggen Pot en Blom. ‘We moeten onderzoeken aan welke kwaliteiten zorg voor mensen met dementie moet voldoen om hun welbevinden en dat van hun familieleden en verzorgenden te bevorderen.’

Bewoner kan meedoen

Pot en Blom baseren hun conclusies ondermeer op  de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, waar Pot programmahoofd ouderen is. ‘De monitor maakt duidelijk dat de welbevinden van bewoners en personeel het best gediend is met kleinschalige zorg. De monitor maakt ook duidelijk dat de kwaliteit van leven van bewoners beter is als zij bij activiteiten worden betrokken. Die betrokkenheid is groter in woonvoorzieningen die kleinschalige zorg bieden. Of dat nu in een rijtjeshuis in de wijk is of in een grote zorginstelling, dat maakt niet uit. Maar al té groot is niet goed’, zegt Pot

Kleinschalige zorg

Kleinschalige zorg betekent voor Pot en Blom ondermeer ‘een huiselijke setting, de aanwezigheid van goed opgeleid personeel en veel ruimte voor de betrokkenheid van de bewoners en hun naasten.’ En ‘dat kan ook in grootschalige woonvoorzieningen’, zeggen zij.

Lees hier de reactie op dit artikel van Elly Duijf, projectleider IDé:  ‘Kleinschalige zorg is niet hetzelfde als een nagebootst gezinsleven’.


Bronnen:
Skipr: Focus op woonvorm vertroebelt kwaliteitsdebat en Kleinschalige zorg is iets anders dan kleinschalig wonen 

Monitor Woonvormen Dementie  van het Trimbos-instituut:
is te bestellen in de webwinkel van Trimbos.

Deel deze pagina