Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

Alle zorginstellingen in ons land zijn bezig om onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen terug te dringen. De een gaat sneller dan de ander en voor zorginstellingen die hierin juist willen uitblinken, bood IDé van 2011 t/m 2020 het landelijk erkende keurmerk ‘Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling’. Een kompas, beloning en een ‘lerend netwerk’ ineen. De criteria om in aanmerking te komen voor dit keurmerk werden driejaarlijks herijkt aan de laatste wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden. De lat werd daarmee telkens wat hoger gelegd. 

Met de komst van de Wzd is het waarborgzegel gestopt en het ‘Register fixatievrije zorginstellingen’ opgeheven. Hiermee werd een mooi project afgerond dat heeft bijgedragen aan een betere levenskwaliteit voor mensen met dementie.