Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Zorg voor vrijheid & veiligheid

 

Viegende sleutel vrijheid bij dementie

 

'Zorg voor vrijheid & veiligheid'; dat is mensen met dementie helpen om waar mogelijk geborgen en veilig te leven, maar ook zo vrij mogelijk. Iemand dus waar mogelijk behoeden voor gevaren, maar ook helpen om de eigenheid en zelfredzaamheid te behouden en het leven te leiden dat hem / haar past en het gelukkigst maakt. 

Het betekent ook: bij gevaren niet te snel handelen vanuit schrik, maar je eerst afvragen: wat is er precies aan de hand, waar komt het probleem vandaan en hoe erg is het? En als er iets aan gedaan moet worden: met welke oplossing kan deze persoon zo veel mogelijk levenskwaliteit behouden?

Vrijheidsbeperking is altijd een laatste redmiddel en gedragsbeïnvloedende medicijnen komen pas aan de orde als bij ernstige psychische problemen andere oplossingen niet genoeg helpen.

Wet

Voor zorg tegen iemands wil, voor beperking van de bewegingsvrijheid en voor gedragsbeïnvloedende medicijnen bij dementie geldt sinds 2020 de Wet zorg en dwang (Wzd). Hier leest u alles over deze wet.

Model ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’ 

Ter gelegenheid van haar 15-jarig jubileum heeft IDé de belangrijkste inzichten uit wetenschap en praktijk samengebracht in het model ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’. Het is het resultaat van 15 jaar lang de nieuwe inzichten volgen en zorgorganisaties ondersteunen bij de toepassing daarvan. Met het model ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’ geven zorgprofessionals en zorgorganisaties zélf invulling aan de Wet zorg en dwang (Wzd). De aanpak leidt tot: 

  •  zo veel mogelijk levenskwaliteit voor mensen met dementie; 
  • betekenisvol werk voor zorgverleners; 
  • versterking van de ‘informele’ zorg. 

Hiermee draagt het concept bij aan een positief imago van (werken in) de ouderenzorg. 

Methodisch werken bij dementie

Het model  ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’ kent drie lagen: 

  1. Zorgdoelen: zorgverleners richten hun zorg op de zes sleutels voor levenskwaliteit bij dementie. 
  2. Zorgbenadering: zorgverleners benaderen behoeften en problemen van cliënten/bewoners persoonsgericht, proactief, multidisciplinair en methodisch.
  3. Zorgorganisatie: zorgverleners werken in een stimulerend en veilig werk- en leerklimaat. 

Hier vindt u IDé's model 'Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie' 

Video’s 

In de kennisbank vindt u een serie video’s over zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie. Informerend, inspirerend en opmaat voor gesprekken. 

Symbool

Vliegende sleutel, symbool voor vrijheidDe vliegende sleutel: symbool voor zorg voor vrijheid en veiligheid bij dementie. De sleutel staat voor de sleutels voor levenskwaliteit en voor het ontsluiten van oplossingen voor individueel maatwerk. De vleugels staan voor vrijheid en het hart staat voor toewijding.