Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Disclaimer

 

Stichting IDé – Innovatiekring Dementie zette zich in voor onafhankelijke informatie over wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden die de levenskwaliteit van mensen met dementie bevorderen.

De artikelen op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend worden. 

Auteursrechten 

Op alle door IDé zelf geproduceerde teksten (Redactioneel) ruste auteursrecht van de stichting. Ze mogen met bronvermelding vrijelijk worden gebruikt. 

Voor afbeeldingen en films maakte IDé gebruik van diverse bronnen: eigen materiaal, open source aanbod of door de stichting aangekocht of aan haar ter beschikking gesteld materiaal. Gebruik door anderen is niet toegestaan, tenzij het materiaal betreft dat door IDé zelf is geproduceerd en voor het gebruik schriftelijk toestemming werd verleend namens rechthebbende.