Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Sinds 2011 biedt IDé het landelijk erkende keurmerk 'Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling'. Het is een kompas en beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie,met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie. Het Waarborgzegel maakt deel uit van de kwaliteitsinformatie van Zorgkaart Nederland .

Vliegende sleutel zorg voor vrijheidWaarborgzegel fixatievrije zorginstelling 2022-2024

Het keurmerk wordt door IDé periodiek herijkt aan de state of the art voor goede zorg voor mensen met dementie. Dit zijn de geactualiseerde normen op hoofdlijnen:

 

De 1e ster staat - net als voorgaande jaren - voor niet fixeren. De normen zijn in een positieve doelstelling geformuleerd. Tevens is gespecificeerd welke fixatiemiddelen nooit worden toegepast en welke slechts bij uitzondering. De uitzonderingen sluiten aan bij de geest van de Wzd.

 

De 2e ster met het predicaat ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid'  staat ervoor dat de Sleutels voor Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie uitgangspunt van beleid zijn en als zodanig zijn opgenomen in de inhoudelijke paragraaf van het Wzd-beleid.


 

De 3e ster staat voor het in praktijk brengen van deze sleutels en wordt toegekend na een positieve peeraudit.


Het volledige toetsingskader en de procedure voor het 'Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling 2022-2024' vindt u hier.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor woonzorgcentra en verpleeghuizen en hier het aanvraagformulier voor de thuiszorg.

Wist u?

Dat IDé zorgorganisaties ondersteunt met scholingen en interactieve beleidsontwikkeling rond vrijheid & veiligheid en de Wzd? In dit artikel leest u voorbeelden van wat we afgelopen jaar voor zorginstellingen betekenden, en onze visie en benadering van de Wzd implementatie.

Heeft u vragen?

Bel of mail gerust: 030-2381517 / waarborgzegel@innovatiekringdementie.nl

Deel deze pagina