Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

4 motto's van Innovatiekring DementieIs uw organisatie klaar om de geest van de Wzd steeds beter in praktijk te brengen?

IDé helpt u daar graag verder bij. ‘Zorg voor vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie’ is sinds 2007 IDé’s speerpunt; méér jezelf kunnen zijn en bewegingsvrijheid, géén onnodige vrijheidsbeperking en oneigenlijk gebruik van psychofarmaca.

Onze visie en benadering

De Wzd vraagt om het bestaande beter doen

Klaar voor de Wet zorg en dwang? De Wzd vraagt in onze visie vooral om persoonsgerichte zorg, multidisciplinaire methodische probleembenadering en weten hoe je veel voorkomende problemen kunt voorkomen. Implementatie dus van bestaande zorginhoudelijke ontwikkelingen in de VVT. Wij ondersteunen zorgorganisatie hierbij middels scholing en interactieve beleidsontwikkeling. Dat doen wij zowel op maat - in opdracht van zorgorganisaties - als met scholingen waarvoor zorgorganisaties zich kunnen inschrijven.

Blended learning
In alle scholingen werken we met een combinatie van leervormen: presentaties, leeswerk en reflectie- en praktijkopdrachten. Wij bieden contactonderwijs, online leren met sessies van 1,5 tot 3,5 uur, en combinaties van beide vormen. We hebben de ervaring dat series van korte online sessies eigen mogelijkheden bieden om het leerproces in de dagelijkse praktijk te bevorderen. 

Maatwerk
Bij interne scholingen - in opdracht van zorgorganisaties - is maatwerk voor ons een belangrijk waarde. Aansluiten bij de fase waarin de organisatie zich bevindt, de cultuur, de rolverdeling en de resultaten die de organisatie beoogt. Hierom start elke opdracht met een goede intake, bespreken we vóór de start het programma dat we hebben ontwikkeld, en organiseren we gedurende het traject een of meer evaluatiemomenten. 

Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid/Wzd'
De ‘Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid / Wzd' is een geaccrediteerde opleiding van 6 dagdelen en tussentijdse lees-, reflectie- en praktijkopdrachten. Deze masterclass is bedoeld voor zorgorganisaties die willen excelleren in Zorg voor vrijheid en veiligheid en het terugdringen van onvrijwillige zorg.

Deelnemers zijn zorgprofessionals die een belangrijke rol vervullen bij de implementatie van de Wzd in hun locatie of thuiszorgregio. HBO-verpleegkundigen, artsen en psychologen die vanuit hun vak inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor zowel de zorg als voor de ondersteuning van collega’s en de advisering van management en bestuur. In deze masterclass werken we met groepjes van minimaal twee deelnemers per organisatie, bij voorkeur vanuit meerdere disciplines.

Een greep uit onze activiteiten het afgelopen jaar

  • In opdracht van ActiZ verzorgden wij voor haar kleine lidorganisaties dialoog- en scholingsbijeenkomsten Zorg voor vrijheid & veiligheid / Wzd.
  • Voor alle artsen, psychologen en HBO-verpleegkundigen van een grote regionale zorgorganisatie verzorgden we een multidisciplinair scholingsprogramma. Aansluitend zijn we met de Wzd werkgroep een interactief programma gestart voor de invulling van de inhoudelijke paragraaf van het Wzd beleid van de organisatie.
  • Een multidisciplinair scholingsprogramma verzorgden we ook voor artsen, psychologen  en verpleegkundigen van de PG-afdelingen van een andere regionale zorgorganisatie. Aansluitend startten we hier een scholings- en coachingstraject met verpleegkundigen in de ‘somatiek’.
  • Met alle medewerkers van een landelijk opererende zorgorganisatie hielden we online ‘Dialoogbijeenkomsten Vrijheid & veiligheid bij dementie’ 
  • Voor een verpleeghuis dat een ‘opendeuren beleid’ startte, hielden we rond dit onderwerp speciale dialoogbijeenkomsten voor zorgmedewerkers, cliënten en hun naasten.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Belt of mailt u ons gerust:  / 030-2381517