Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News


Voor mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals

 

Tips van en voor mantelzorgers
Handreiking voor mantelzorgers, geschreven door Carolien Langendijk, zelf mantelzorger. Zij stelde haar ervaringen te boek zodat de zoektocht voor anderen misschien wat makkelijker wordt.

www.4dementie.nl
Begeleiding van naasten vanuit alternatieve benaderingswijzen, gespecialiseerd in readingen en coaching op het gebied van dementie.

www.akta.nl
De bij AKTA werkzame omgevingspsychologen adviseren over huisvesting bij mensen met dementie.

www.alzheimer-nederland.nl
Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Via belangenbehartiging, voorlichting, ondersteuning en het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek.

www.alzheimercentrum.nl
de site van het Alzheimercentrum van de VU Medisch centrum te Amsterdam, gespecialiseerd in vroegdiagnostiek, behandeling en ontstaan van dementie. Op de site volop informatie voor professionals, onderwijs en mensen met dementie en hun naasten zelf.

www.breincollectief.nl
BreinCollectief is een groep deskundigen, die zich ieder vanuit een eigen discipline bezighoudt met dementie en omgevingszorg

www.canongerontologie.nl
Een betrouwbaar en toegankelijk naslagwerk voor iedereen die in het ouder worden is geïnteresseerd, in het bijzonder studenten, beleidsmakers, journalisten en onderzoekers, en zorgprofessionals.

www.cce.nl
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) biedt kosteloos advies bij bijzondere zorgvragen waar kwaliteit van leven in gedrang komt en partijen vastlopen. In elke regio is er CCE kantoor.

www.coalitievoorinclusie.nl
De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die zich inzet voor een inclusieve samenleving: een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking volwaardig kunnen deelnemen.

www.dagbestedingscoachbrabant.nl
Dagbestedingscoachbrabant biedt individuele dagbesteding in de thuissituatie en groepsactiviteiten in de wijk voor mensen met dementie. Persoonlijke belevingsgerichte dagbesteding.

dementieverhalenbank.nl
Door verhalen te verzamelen van mensen die dementie van nabij meemaken krijgt de wetenschap meer inzicht in de dagelijkse praktijk van thuiswonen met dementie en de oplossingen die daar voor beperkingen worden gevonden. Vertel uw verhaal of lees die van anderen.

www.dementie-winkel.nl
De Dementiewinkel is een online winkel met een breed assortiment aan producten die helpen een gunstige omgeving te creëeren voor mensen met dementie.

www.dementiedialoog.nl
DementieDialoog organiseert meerdere keren per jaar een trainingsweek 'Waardig leven met dementie'. Deze training is specifiek bedoeld voor mensen met een beginnende dementie en hun directe naasten. De training wordt gegeven en begeleid door gespecialiseerde psychologen.

www.dementieinbeweging.nl
Met meer bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel vertragen en de omstandigheden verbeteren. Als mensen beter gaan eten en hun conditie verbetert, worden ze actiever. Je kunt meer leuke dingen met ze doen. Adviezen over lopen, kauwen en pijn.

www.dementierijnmond.nl
Maakt mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals wegwijs in de wereld van dementie binnen de regio Rotterdam. Een mooi LDP resultaat!

www.demondnietvergeten.nl
Samen de mondzorg voor kwetsbare ouderen verbeteren! Een gezonde en frisse mond is heel belangrijk om te kunnen eten, spreken, lachen, maar ook om plezierig dichtbij mensen te kunnen zijn. Daar komt bij dat een slechte mondgezondheid het risico op longontsteking en hart- en vaatziekten vergroot.

dwangindezorg.nl
Informatiepunt over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang. Een initiatief van de ministeries van VWS en Justitie.

www.ftdlotgenoten.nl
De FTD Lotgenoten website is gemaakt door familie en vrienden van patiënten met frontotemporale dementie. De website streeft er naar om mensen te helpen door middel van informatie, tips en ondersteuning.

www.geriant.nl
De DOC-teams van Geriant bieden casemanagement aan mensen met dementie thuis of in het verzorgingshuis. Geriant biedt deze hulpverlening in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

www.gezond24.nl
Website van de Publieke Omroep met alle uitgezonden tv-programma's over ziekte, gezondheid en leefstijl. De selectie uit Uitzending Gemist en de medische encyclopedie bieden betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Gezond24 werkt hiervoor samen met Stimulansz.

www.gezondheidsplein.nl
Vindt hier alles over gezondheid in de ruimste zin van het woord. Vol nuttige tips, persoonlijke verhalen, uitgebreide achtergrondinformatie en een forum voor contact met lotgenoten.

www.handigbijdementie.nl
‘Handig bij dementie’ is een boek over het toenemende gevoels- en emotieleven van mensen met dementie. Hoe komt dit en wat betekent dot voor bejegening, activiteiten, gedrag? Er is een hoofdstuk over moderne hulpmiddelen bij dementie en een hoofdstuk over woningaanpassingen bij dementie. Daarnaast bevat het boek 32 praktijkverhalen.

Helpdesk Dementie
Bij de helpdesk kunnen op één plek alle (zorg-)vragen rond dementie gesteld worden. In de volgende regio's beschikbaar: West- en Oost-Achterhoek, Drenthe, Groningen. Klik op bovenstaande link voor de telefoonnummers.

www.homestead.com/sgvo
De site van Stichting Gezondheid Voor Ouderen, met informatie over hoe je gezonder oud kunt worden. Een site voor iedereen, jong en oud. Onder leiding van Prof.dr. G.J. Ligthart, Klinisch Geriater

www.ik-leef.nl
Website met rijke informatie die helpt bij het omgaan met de laatste levensfase. 
De website is een particulier initiatief en heeft als basis het boek ‘Stel, je gaat dood – hoe regel je dan je leven? van Pauline van Munster.

www.ilczorgvoorlater.com
Website van een onafhankelijke beweging van mensen die zich ervoor inzetten om mensen tijdig te laten nadenken over actief en gezond oud worden met een grotere keuzevrijheid en zelfredzaamheid. Nieuws, onderzoeken, interviews en nieuwe  initiatieven m.b.t. de thema’s: actief en sociaal; werk en inkomen; wonen en zorg. 

www.kennispuntdementie.nl
Expertise en publicaties van het Trimbos-instituut op het gebied van zorg en begeleiding voor mensen met dementie.

www.kiesbeter.nl
Een website van de overheid. De informatie helpt u bij het maken van keuzes in de zorg door informatie over meer dan 30 soorten zorgverleners en de kwaliteit van hun zorg. Door de kwaliteit te vergelijken kunt u kiezen voor de zorg die bij u past.

www.korrelatie.nl 
Vragen over psychische problemen? De psychologen en maatschappelijk werkers van Korrelatie geven gratis advies en hulp, zowel telefonisch als via mail of chat. Bel naar 0900 – 1450 (€ 0,15 p/m) of kijk op www.korrelatie.nl  

kwaliteitsvenster zorginstellingen
Kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen en revalidatiecentra, a.d.h.v. 10 onderwerpen waaronder preventieve risicoinventarisatie op delier.

www.loc.nl
LOC bevordert (mede)zeggenschap van cliënten in de thuiszorg,  woonzorgcomplexen, verzorgings- en verpleeghuizen, welzijnswerk, GGZ,  verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Met zijn achterban van 2200 cliëntenraden komt de LOC op voor hun belangen.

www.mijnbesteheup.nl
Patiënten vinden hier onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatieover heupprothesen, de bijbehorende operatie en de revalidatie na de operatie. 

www.moderne-dementiezorg.nl
Een website met informatie en films over moderne hulpmiddelen en inzichten rond bejegening, activiteiten, behandeling en verzorging.

nl.musicandmemory.org
MUSIC & MEMORY NL traint zorgprofessionals om afspeellijsten te maken van de persoonlijke, favoriete muziek van patiënten en die op een iPod of ander digitaal apparaat te zetten.

www.neurologie.nl
Een handige site met volop informatie over neurologische aandoeningen en het werk van neurologen. Site van de NVN (Nederlandse Vereniging voor Neurologie); de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen.

www.nvkg.nl
De site van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Hier leest wat medisch specialisten Klinische Geriatrie kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen. Ook ziet u in welke ziekenhuizen zij te vinden zijn.

www.omgaanmetdementie.be
Belgische website die in zes 'blokjes' antwoord geeft op de vraag: zorgen voor een persoon met dementie, hoe pak je het aan? Speelt in op de veranderingen in ondersteuning doorheen het ziekteproces.

www.onthoumens.be
Belgische website bij de campagne 'Vergeet dementie, onthou de mens', waarop een schat aan informatie is te halen, evenals hulpmiddelen, materialen en ideeën.Op de website staat ook een fotodatabank met foto’s van mensen met dementie zoals ze zijn, in hun dagdagelijkse omgeving, in relatie met mensen rondom hen. Alle foto’s mogen gratis gebruikt worden.

www.ontmoetingscentradementie.nl
Een nieuwe manier om mensen met dementie en hun naaste te ondersteunen: met een societeit, gespreksgroepen en meer. Op deze site is hier alles over te lezen, met een adressen lijst van de bestaande centra in ons land.

www.ouderenwegwijs.nl
Website bevat alle informatie om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. Er staat veel informatie voor ouderen op het internet maar het staat verspreid en is daardoor moeilijk te vinden. Ouderenwegwijs.nl draagt bij aan het toegankelijker maken van deze informatie.

www.roze50plus.nl
Informatie voor homosexuele ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook staan er adressen van relevante organisaties en aankondigingen van activiteiten vermeld. Met een kennisbank voor zorgprofessionals!

www.rozezorg.nl
Website die zich richt op het verbeteren van de positie van homseksuele ouderen in de zorg- en welzijnssector. Met informatie over de 'Roze Loper' - het keurmerk voor 'homo-vriendelijke' zorginstellingen.

www.stichtingboom.nl
Leent beeld- en spelmateriaal voor mensen met dementie uit. Iedereen kan bij Boom terecht. Transportkosten vanuit standplaats Utrecht voor 0,30 cent per kilometer. Zelf halen en brengen kan ook.

www.studioruimzien.nl
Textiel- en interieurontwerpster Bente Schonkeren geeft interieuradvies voor PG-afdelingen en ontwikkelt producten voor mensen met dementie (o.a. 'voelkussens').

www.thuisarts.nl
Informatie over gezondheid en ziekten. U vindt er informatie om gezond te blijven; om klachten zelf aan te pakken; als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan; als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts; als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts.

www.toolkitdementie.nl
Een 'online handboek' rondom dementie en casemanagement, voor toepassing in de dagelijkse praktijk. Alle opgedane kennis en ervaring uit de succesvolle projecten in Almere en Eindhoven is hier verzameld.

www.trimbos.nl
de site van Trimbos, het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg, met volop informatie voor iedereen.

www.vanhemertprodukties.nl
Voor films en lespakketten over dementie.

www.verenso.nl/ouderengeneeskunde
Een specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt ouderen met complexe gezondheidsproblemen, waaronder dementie. Website van Verenso over het specialisme ouderengeneeskunde.

www.vilans.nl/hulpmiddelenwijzer
In de Vilans Hulpmiddelenwijzer vindt u onafhankelijke informatie over meer dan 10.000 hulpmiddelen. U vindt informatie over het gebruiksdoel van een hulpmiddel, vergoedingsmogelijkheden en  richtprijzen. De Vilans Hulpmiddelenwijzer is er voor iedereen die zich bezighoudt met hulpmiddelen, zoals ergotherapeuten, ouderenadviseurs en WMO-adviseurs.

www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-dementiezorg/
Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie. Website waarop de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale zorg en behandelmethoden op een eenvoudige en aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht worden.

www.zorgkaartnederland.nl
Informatie over de kwaliteit van zorg van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen, en van zorgprofessionals, zoals tandartsen en huisartsen.

www.zorgvoorbeter.nl
Kennisplein voor professionals in de ouderenzorg, met ondermeer uitgebreide informatie over dementie, vrijheidsbeperking en andere actuele onderwerpen in de ouderenzorg.

Deel deze pagina