Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Steunt u IDé?

Redactioneel - 12-04-2010

Uw bijdrage - klein of groot -  is meer dan welkom!

IDé werd in 2007 opgericht met een driejarige startsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Sinds 2010 ontvangt de stichting geen instellingsubsidie meer en is zij aangewezen op projectsubsidies en schenkingen.

IDé is een goed doel

IDé heeft een ANBI status en is hiermee een officieel goed doel. Giften aan IDé zijn fiscaal aftrekbaar en nalatenschappen kunnen vrij van succesierechten aan IDé geschonken worden ING rek.nr. 5058623 Stichting IDé – Innovatiekring Dementie, De Bilt.

Wie staat er achter IDé ?

IDé is een initiatief van Stella Braam (auteur van ‘Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader) en organisatiekundige Elly Duijf MMC CMC.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door zorgexpert en bestuurder Prof. dr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort (voorzitter), drs. P.J.R. (Peter) Schrurs (penningmeester), communicatieadviseur en oud omroepdirecteur en Mw. H.C.I (Ieke) van den Burg, oud lid van SER en Europees parlement en thans belast met diverse commissariaten. De dagelijkse leiding is in handen van Elly Duijf MMC CMC.

Meer over IDé

Deel deze pagina