Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Betere herkenning en behandeling van pijn bij dementie

Door: Marysia Zarzycki, 20 oktober 2011 - Redactioneel - 20-10-2011

Mensen met dementie kunnen pijn vaak niet meer aangeven of uiten. Er ontstaan dan vaak andere problemen bijvoorbeeld bij uitvoeren van bepaalde handelingen of activiteiten en er kunnen ook psychische klachten ontstaan. Deze problemen kunnen zich vervolgens uiten in bijvoorbeeld probleemgedrag. Omdat pijn vaak niet herkend wordt als het oorspronkelijke probleem, blijft deze vaak onbehandeld. Andere problemen blijven daardoor bestaan en blijven de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. De nieuwe richtlijn van Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters) moet bijdragen aan het voorkomen hiervan.

Betere herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen
Verenso publiceerde onlangs een nieuwe multidisciplinaire richtlijn, met als doel pijn beter te herkennen en te behandelen. (Zie downloads onderaan.) De richtlijn beschrijft afwijkende pijnbeleving en –gedrag en de consequenties daarvan voor diagnostiek, inclusief te gebruiken betrouwbare pijnmeetinstrumenten bij kwetsbare ouderen. Naast medicatie-adviezen worden in de richtlijnen ook alternatieven manieren van pijnbestrijding aangewezen.  Voor verpleegkundigen en verzorgenden is een aparte handleiding ontwikkeld en voor ouderen en hun familie een patiëntenfolder.

Prof. Dr. Erik Scherder over pijn
Wereldwijd is pijn op het moment het meest onderbehandelde symptoom bij mensen met een cognitieve beperking, zo vertelde Prof. Dr. Erik afgelopen zomer in het radioprogramma ‘Labyrint’. Als men ouder wordt neemt de kans op pijnklachten toe. Mensen met dementie uiten de pijn vaak op non-verbale wijze, het meest door agitatie en onrust. “Men denkt vaak onterecht dat deze agitatie en onrust onderdeel zijn van de dementie. Geef eens een keer paracetamol in plaast van sedatie, dan merk je of het om een pijnklacht gaat” zegt Scherder. Waarom zit iemand stil? Heeft deze persoon pijn? “Door navragen en observeren kun je daar achter komen.”

Verenso Richtlijn Pijn 2011 - deel 1, samenvatting, aanbevelingen, indicatoren en medicatietabellen
Verenso Richtlijn Pijn 2011 - deel 2, integrale tekst
Verenso Richtlijn Pijn 2011 - deel 3, bijlagen

Kijk ook op: www.verenso.nl

Uitzending Labyrint terugluisteren (Met o.a. meer over bewegen en omgeving bij dementie.)
 
Foto © Jerzy Sawluk / pixelio.de

Deel deze pagina

Toon alle gerelateerde artikelen