Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Pijnbeoordeling bij dementie: de pacslac methode

Door Lieke Heesink - 04-04-2009

Veel ouderen met dementie hebben te maken met pijn, maar vaak kunnen ze die zelf niet aangeven. Daarom is het belangrijk dat mensen in de omgeving mogelijke pijn in de gaten houden. Het goed beoordelen van pijnsignalen is bij dementie echter lastig. Om verzorgenden in verpleeghuizen hierbij te helpen, zijn er meerdere methoden, bijvoorbeeld REPOS en PACSLAC. Op deze website hebben we al eerder REPOS beschreven. Dit artikel gaat over de PACSLAC. 

Wat is de pacslac methode ?
PACSLAC is een beknopte pijnschaal. Hij bevat een checklist met 24 items in drie categorieën: gelaat, verzet/afweer en sociaal emotioneel/stemming. Zorgverleners gaan puntsgewijs na of er bijvoorbeeld sprake is van gefronsde wenkbrauwen, aanraken of juist afschermen van pijnlijke plekken, verbale of fysieke agressie, prikkelbaarheid, verdrietige of donkere blik of een blozend gelaat.

De schaal is voor iedereen verkrijgbaar via de website www.nursingscience.nl.

Download hier: de Pacslac pijnschaal en een engelstalige publicatie in European Journal of Pain (januari 2009)

Voor meer informatie lees:  Wetenschappelijk onderzoek naar PACSLAC

Deel deze pagina