Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling 2022-2024: kompas en beloning voor thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra

Redactioneel - 28-10-2021

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

5 motto's Innovatiekring DementieDe Wet zorg en dwang (Wzd) vraagt sinds 2020 dat thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en andere woonzorgcentra terughoudend zijn met vrijheidsbeperking. De nieuwste jaargang van het ‘Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling’ helpt hen hierin te excelleren. En om dat ook te tonen aan potentiële cliënten, hun naasten en anderen. Kortom: het ‘Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling' is een kompas en een beloning.

Het zegel kent drie sterren. De eerste is voor valpreventie en niet ‘fixeren’. De tweede en derde ster gaan verder en staan voor ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid’: zorg voor een goede levenskwaliteit waarin mensen met dementie zoveel mogelijk vrij en veilig kunnen leven. Zorginstellingen met de tweede en derde ster nemen samen met andere koplopers deel aan een lerend netwerk.

Wat brengt en vraagt het zegel van zorginstellingen?

Muurplaquette Fixatievrije ZorginstellingMet het zegel laat de zorgorganisatie zien dat zij groot belang hecht aan een vrij en veilig leven voor mensen met dementie. Met de tweede en derde ster onderscheidt de organisatie zich als koploper op dit gebied,  gevoed door de nieuwste evidence en practice based inzichten. Het lerend netwerk, behorend bij de tweede en derde ster, helpt de organisatie permanent te leren en verbeteren rond de actuele thema’s in de dementiezorg, met een belangrijke rol voor de zorgprofessionals op sleutelposities. Het sluit bovendien aan bij het  landelijk Kwaliteitskader. Wat het zegel vraagt van de organisatie is op de eerste plaats inhoudelijke ambitie. Voor de tweede ster vraagt het zegel daarnaast deelname van twee of meer zorgprofessionals  aan het lerend netwerk. En voor de derde ster deelname aan de peeraudits. In dit document vindt u de financiële out of pocket kosten en een voorbeeldkostenoverzicht.  

 Online vragenuurtje

Wilt u meer weten over het Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling 2022-2024? Heeft u vragen? Op 16 november houden wij met Zoom een online spreekuur van 16.00 – 17.00 uur. 

Aanmelden kan per mail.

De sterren

 

 

Fixatievrij

Gemiddeld elke vijf minuten belandt er een oudere door een valongeval op de eerste hulp. En na een breuk is het voor hen moeilijk om weer goed en veilig te gaan lopen. Valpreventie is dus geweldig belangrijk voor de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen! Hiervoor is met name het gewone dagelijkse lopen belangrijk, aangevuld met spierkracht- en balansoefening, veilig schoeisel en terughoudendheid met medicijnen die valrisico’s vergroten. Alleen bij grote uitzindering kan valpreventie vragen om iemand te beletten om zelfstandig te gaan te staan of lopen; als laatste redmiddel dus en in principe altijd tijdelijk. Onrustbanden, verpleegdekens, spanlakens en op de grond genagelde stoelen zijn in geen enkel opzicht meer van deze tijd. 

Zorginstellingen die deze uitgangspunten in praktijk brengen kunnen de eerste ster van het waarborgzegel krijgen.

 

 

Zorg voor vrijheid & veiligheid

 ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid’ kent 4 pijlers:

  1. Problemen voorkomen 
  2. Problemen tijdig multidisciplinair methodisch benaderen
  3. Een breed spectrum aan preventie- en oplossingsmogelijkheden bieden
  4. Een stimulerend, vrij en veilig werk- en leerklimaat 

Zorginstellingen die deze pijlers en de bijbehorende uitwerking als uitgangspunt van hun Wzd-beleid hebben kunnen de 2dester krijgen.

 

 

Zorg voor vrijheid & veiligheid plus

De 3de ster is voor zorginstellingen die rond ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid’ hun verbeterpunten in kaart hebben gebracht, geprioriteerd en in planning gezet en in een peeraudit hun resultaten daarvan in beleid en praktijk hebben laten zien. 

 

Hier vindt u de ‘Normen, criteria en procedure van het Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling 2022-2024

Hier vindt u het aanvraagformulier voor verpleeghuizen en andere woonzorgcentra

En hier het aanvraagformulier voor thuiszorgorganisaties.

Deel deze pagina