Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Start 'Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid / Wzd' 2022

Redactioneel - 06-10-2021

Motto's Innovatiekring Dementie Zorg voor vrijheidOp 17 januari 2022 start IDé een nieuwe ‘Masterclass Excelleren in Zorg voor vrijheid & veiligheid/Wzd’. Deze geaccrediteerde masterclass bestaat uit 6 dagdelen en staat open voor zorglocaties en thuiszorgregio’s die willen excelleren in de preventie van onvrijwillige zorg voor mensen met dementie. 

De masterclass bereidt organisaties die dat willen ook voor op 2e en 3e ster van het landelijk erkende keurmerk 'Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling'.

 

 

Reacties van deelnemers:

-       Deze opleiding helpt mij om de inhoudelijke focus te vinden en vast te houden.

-       De masterclass maakt duidelijk dat het niet gaat om afvinken maar om de inhoud.

-       De sleutels voor zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie die in deze masterclass worden aangeboden, zijn overzichtelijke handvatten die helpen om onze zorgvisie handen en voeten te geven.

 

Voor wie

De masterclass is voor zorgprofessionals die een belangrijke rol vervullen bij de implementatie van de Wzd in hun locatie of thuiszorgregio. HBO-verpleegkundigen, artsen en psychologen die vanuit hun vak inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor zowel de zorg als voor de ondersteuning van collega’s en de advisering van management en bestuur. In deze masterclass werken we met groepjes van minimaal twee deelnemers per organisatie, bij voorkeur vanuit meerdere disciplines. 

Programma

In deze masterclass leer je de principes van de Wzd toepassen in jouw dagelijkse zorgpraktijk. Je krijgt grip op dilemma’s en lastige vraagstukken rond vrijheid en veiligheid bij dementie én op de onderdelen in de wet die om een eigen visie en beleid vragen. 

Daarnaast krijg je handreikingen en instrumenten aangereikt, waarmee je organisatie het Wzd-beleid kan door ontwikkelen en waarmee iedere medewerker zijn eigen rol bij de uitvoering van de Wzd steeds beter leert pakken. 

 Tegen de achtergrond van de Wzd staan in het programma de vier Sleutels voor zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie centraal: 

  1. Problemen voorkomen 
  2. Problemen tijdig multidisciplinair methodisch benaderen
  3. Breed spectrum aan oplossingsmogelijkheden kennen en inzetten
  4. Medewerkers stimuleren en faciliteren om hun competenties voor vrijheid & veiligheid van cliënten in te zetten en te vergroten binnen een vrij en veilig werkklimaat. 

De eigen praktijk en casuïstiek van de deelnemers zijn uitgangspunt. Door tussentijdse lees-, reflectie- en praktijkopdrachten werken deelnemers parallel aan de toepassing van Wzd binnen hun eigen organisatie. Het gesprek over deze ervaringen zijn een belangrijke succesfactor van onze masterclass. 

Daarnaast is er aandacht voor de impact die Zorg voor vrijheid & veiligheid heeft op de organisatie en voor verandermanagement.

Trainers en gastsprekers

We werken met een vast team van trainers die goed zijn ingevoerd in de Wzd en Zorg voor vrijheid en veiligheid bij dementie. Zij kunnen daarnaast putten uit voorbeelden en ervaringen uit de - soms complexe - dagelijkse praktijk.

Gastsprekers delen hun actuele expertise en gaan met je in gesprek over belangrijke inhoudelijke thema’s en praktijksituaties.

Wanneer en waar

Deze masterclass bestaat uit 6 dagdelen in een mix van fysieke en online bijeenkomsten.

  • Maandag 17/1: fysiek in Utrecht 
  • Dinsdag 8 februari: online
  • Maandag 7 maart: fysiek in Utrecht
  • Dinsdag 29 maart: online
  • Woensdag 13 april: online
  • Maandag 16 mei: fysiek in Utrecht

Alle bijeenkomsten zijn van 9.00-12.30 uur (en bij 2 groepen 13.30 - 17.00)

De fysieke bijeenkomsten zijn op de Oudlaan 4 te Utrecht.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn €1500 excl. btw.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Vragen 

Neem voor vragen contact op met Elly Duijf:

ellyduijf@innovatiekringdementie.nl of tel: 030 - 238 15 17 / 06 - 517 84 554  

Deel deze pagina