Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Nieuw: Ontmoetingscentra 3.0 met individueel ondersteuningsprogramma

Redactioneel - 18-06-2019

Aan het succesvolle concept van de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is een individueel ondersteuningsprogramma toegevoegd: vrijwilligerswerk door mensen met dementie, en individuele informatie en advies voor de partner. Onderzoek laat zien dat deze uitbreiding van grote betekenis is.

Ontmoetingscentra

De ontmoetingscentra ondersteunen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze bieden geen zorg, maar dagactiviteiten en informatie en advies. De eigenheid en eigen kracht van mensen staat centraal. De centra zijn vaak gewoon in de wijk. In de afgelopen drie jaar werd een uitbreiding van het programma getest, bedoeld om nog beter in te spelen op de behoeften die mensen hebben als de diagnose is gesteld: informatie, advies, betekenisvolle activiteiten en emotionele steun. Een onderzoeksteam van de VU o.l.v. prof. Rose-Marie Droës onderzocht de uitkomsten. 

Individueel ondersteuningsaanbod 

Vrijwilligerswerk met mensen met dementieMensen met dementie werden via DemenTalent aan vrijwilligerswerk geholpen, op basis van hun talenten. Zij kozen met name voor werk met hun handen in de open lucht, met kinderen, in de dienstverlening en in het onderwijs.

DementelcoachMantelzorgers konden gebruik maken van Dementelcoach (telefonische coaching) en/of de door VUmc ontwikkelde STAR e-learning, een online cursus in het omgaan met de gevolgen van dementie en goed voor jezelf zorgen als mantelzorger. 

Onderzocht werd of dit individuele ondersteuningsprogramma toegevoegde waarde had, vergeleken met de bestaande groepsgerichte ondersteuning in reguliere ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Waardering

De waardering van deelnemers voor het nieuwe individuele programma was groot. Met name de mogelijkheid om via DemenTalent een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en nuttig werk te kunnen doen werd zeer door hen gewaardeerd. Het individuele programma bleek bovendien meer mensen naar een ontmoetingscentrum te trekken. 

Effecten

De mensen met dementie die vrijwilligerstaken op zich namen bleken - vergeleken met de deelnemers van de gewone ontmoetingscentra - na verloop van tijd minder negatieve emoties te hebben zoals onrust, angst, apathie en verdriet en méér positieve gevoelens.  

Mantelzorgers (partners, kinderen) voelden zich hierdoor minder emotioneel belast. Er werden bij mantelzorgers geen verschillen gevonden in ervaren belasting, gevoel van competentie of kwaliteit van leven. Vergeleken met mantelzorgers die niet gebruik maakten van een vorm van dagbesteding, waren de mantelzorgers in het project wel gelukkiger. 

Verdere verspreiding

VUmc gaat zich er - samen met DAZ (die de implementatie begeleide), Dementelcoach en Alzheimer Nederland - voor inzetten dat het geïndividualiseerd ondersteuningsprogramma landelijk verspreid gaat worden.


Bron: DemenTalent

Rose Marie Dröes bij de NOSNOS Nieuwsuur besteedde op 16 juni aandacht aan het onderzoek. Zie hier het verslag en enkele filmpjes

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten staat hier.

Deel deze pagina