Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Cliëntenorganisaties roepen op om Wzd in te voeren

Redactioneel - 19-05-2019

Clientenorganisaties sturen oproep aan ministerie inzake wzdDe landelijke organisaties van patiënten en cliënten doen een dringend beroep op de minister om de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 in te voeren. Niet over de wet blijven discussiëren, maar ermee aan de slag gaan en samen leren, zeggen Alzheimer Nederland, Iederin, Het LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister. De nieuwe wetten passen veel beter bij de huidige tijd dan de Wet BOPZ, schrijven ze, omdat die wet uitgaat van de vrijheid van mensen. Zij zien de Wet Zorg en Dwang ‘als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen’. ‘Er wordt al heel lang over deze wet gepraat. Uitstel van de wet lost niets op. Een cultuuromslag vergt tijd en is niet in één keer gerealiseerd. Maar die omslag komt alleen tot stand als we zo snel mogelijk beginnen.’

De acht organisaties hebben tegelijkertijd ook wel zorgen, met name over de uitwerking van de wet in de thuissituatie, maar dat moet geen reden tot uitstel zijn, vinden zij: ‘… de voortgaande discussie over de wet en uitstel van de invoering hinderen wat ons betreft het gesprek en de praktische oplossingen voor vrijheidsbeperking thuis’. ‘Door invoering van de wet wordt de praktijk thuis zichtbaar en komt de aandacht vrij voor verbetering van de thuissituatie achter de voordeur’. 

De patiënten- en cliëntenorganisaties pleiten ‘voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren’.

Zie hier de brief: https://www.patientenfederatie.nl/images/stories/dossier/verpleging/BriefWetZorgenDwang.pdf

Deel deze pagina