Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Meer natuur om huis gaat gepaard met minder angstgevoelens

Redactioneel - 24-11-2016

Beleeftuin in DordrechtIn woonomgevingen met meer groen of water, hebben bewoners minder vaak last van angststoornissen. Ook voelen zij zich in alle opzichten gezonder dan bewoners van andere woonomgevingen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en het Trimbos-instituut.

Zowel water als groen zijn belangrijk, en water nog wat belangrijker dan groen. Hoe méér water, hoe minder psychische aandoeningen zelfs.

De onderzoekers konden in dit onderzoek niet vaststellen in hoeverre groen en water op zichzelf tot een beter gezondheid leiden, of dat er ook andere factoren een rol spelen. Duidelijk was in ieder geval dat de woningdichtheid en de sociaal economische status van bewoners geen invloed had. En andere onderzoeken laten ook al de relatie zien tussen groen en water en de psychische gezondheid.

De onderzoekers pleiten er voor om in de zorg meer bewust gebruik te maken van natuur. 

Lees hier meer over het onderzoek: