Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Geheugenpoliklinieken niet effectiever dan huisarts

Redactioneel - 28-08-2013

Waar moet je naartoe na een zojuist gestelde diagnose dementie? Laat je de begeleiding over aan de huisarts, of is een gespecialiseerde geheugenpolikliniek te prefereren? Onderzoekers van het UMC Radboud Nijmegen kwamen tot de conclusie dat die keuze alleen op persoonlijke voorkeuren verschil maakt.

In de periode van december 2007 - juli 2009 werden 175 zelfstandig wonende mensen met een nieuwe diagnose 'dementie' in de studie betrokken, samen met hun mantelzorger. De groep werd willekeurig verdeeld over huisartsen en geheugenpoliklinieken voor zorg en begeleiding. Voor de vergelijking werd na verloop van tijd gekeken naar de kwaliteit van leven van de patiënt, zoals beoordeeld door de mantelzorger en bepaald aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Ook werd de mantelzorgbelasting gemeten, wederom bepaald aan de hand van een standaard vragenlijst.

Ex aequo
Na 1 jaar zagen de onderzoekers slechts verwaarloosbare verschillen tussen de twee groepen op de punten van levenskwaliteit en mantelzorgbelasting. Er werd geen bewijs gevonden dat de geheugenpolikliniek in het eerste jaar na de diagnose effectiever is dan de huisarts of omgekeerd, als het gaat om behandeling en begeleiding.

Benadering
Er was wel een verschil in benadering van de cliënt: de geheugenpoliklinieken gingen nauwgezetter om met de medicatie, de huisartsen regelden meer thuiszorg om hun cliënten te ondersteunen. Een rapport over de verschillen in kosten volgt nog, maar die lijken elkaar minder te ontlopen dan verwacht. De keuze van welke zorginstantie men kiest in de eerste fase van dementie zou dus grotendeels kunnen berusten op de voorkeur van de cliënt.

Bronnen: