Volg @InnovatiekringDementie op Facebook Volg @Dementie_info op Twitter RSS Kennisbank RSS News

Bij projecten of initiatieven die innovatie in de zorg bevorderen, is geld vaak welkom. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke ‘potjes’. Het overzicht is niet compleet. Kent u nog fondsen? Meld ze bij ons!

 

Gezamenlijk digitaal loket ouderenfondsen
Via de website www.fondsenvoorouderen.nl, bundelen nu zestien fondsen hun krachten. Via het invullen van de QuickScan ziet u snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen. De volgende fondsen en links naar hun websites zijn hier te vinden: Bavo Stichting, Dioraphte, Fonds 1818, FNO, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Sluyterman Van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Nationaal Ouderenfonds, Oranje Fonds, Pius Stichting, Sint Laurensfonds, St. Gezondsheidszorg Spaarneland, St. Maagdenhuis, St. RCOAK, VSBFonds.


Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland werkt met 48 regionale afdelingen en een landelijk bureau in Bunnik aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit doen ze onder meer door voorlichting te geven; dementerenden en hun naasten te ondersteunen met bijvoorbeeld Alzheimer Cafés en belangenbehartiging. Deze stichting financiert onder meer wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens
Alzheimer Nederland
Postbus 183, 3980 CD Bunnik
030 - 659 69 00

www.alzheimer-nederland.nl

 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe  

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Dit fonds kent een brede doelstelling, het doneert geld aan ‘maatschappelijke projecten’.

De bijdrage, die enige duizenden euro’s kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking. Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten.

Contactgegevens
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

Herengracht 524 A, 1017 CC Amsterdam
020 - 6233246

www.fundatiesobbe.nl

 

Voorzorg Utrecht

De Stichting Voorzorg Utrecht (SVU) heeft als doel: het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin. Zij verleent subsidies aan (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten.

De voorkeur gaat uit naar doelen die het belang van patiënten zo breed mogelijk dienen en met name geen structureel karakter dragen. Reeds gestarte projecten worden niet gesubsidieerd. Initiatieven in de regio Utrecht (provincie Utrecht en het Gooi) krijgen voorrang bij de subsidietoekenning.

Contactgegevens

www.voorzorg-utrecht.nl

 

CZ Fonds
Voorop staat dat de projecten die worden ingediend bij het CZ Fonds gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van de (gezondheids)zorg. Het CZ Fonds stelt geld beschikbaar voor regionale zorginitiatieven die wellicht tussen wal en het schip dreigen te vallen.

Het CZ Fonds kent twee prijzen; de Verwenzorgprijs en de Zorgprijs. Deze richten zich onder meer op al het goede in de zorg en bijzondere zorgprojecten. CZ reikt de Zorgprijs iedere twee jaar uit aan drie vernieuwende zorgprojecten rond een thema.

Contactgegevens
CZ Fonds
Chasséveld 17
4811 DH BREDA

Postbus 2035
4800 CA Breda
www.cz.nl/over-cz/cz-fonds

Deel deze pagina